EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:227E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 227, 24. september 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 227 E
45. årgang
24. september 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2002/C 227 E/01Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart
(KOM(2002) 30 endelig udg. — 2000/0069(COD)) (1)
1
2002/C 227 E/02Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens forordning om anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom
(KOM(2002) 99 endelig udg.)
224
2002/C 227 E/03Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indonesien og om afslutning af antisubsidieproceduren for så vidt angår importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indien
(KOM(2002) 245 endelig udg.)
292
2002/C 227 E/04Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indonesien og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indien
(KOM(2002) 246 endelig udg.)
309
2002/C 227 E/05Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aktivt kul i pulverform med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(KOM(2002) 251 endelig udg.)
325
2002/C 227 E/06Forslag til Rådets forordning om en EF-hasteforanstaltning for ophugning af fiskerfartøjer
(KOM(2002) 190 endelig udg. — 2002/0115(CNS))
333
2002/C 227 E/07Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer og forsikringsselskaber
(KOM(2002) 259/2 endelig udg. — 2002/0112(COD)) (1)
336
2002/C 227 E/08Forslag til Rådets forordning om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår begyndelsesdatoen for overgangsperioden for anerkendelse af producentorganisationer
(KOM(2002) 252 endelig udg. — 2002/0111(CNS))
342
2002/C 227 E/09Forslag til Rådets forordning om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia
(KOM(2002) 269 endelig udg.)
343
2002/C 227 E/10Forslag til Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater
(KOM(2002) 285 endelig udg. — 2002/0121(ACC))
347
2002/C 227 E/11Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af compactdiske til indspilning med oprindelse i Taiwan og om endelig opkrævning af den midlertidige told
(KOM(2002) 282 endelig udg.)
362
2002/C 227 E/12Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 98/566/EF af 20. juli 1998 om indgåelse af aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada
(KOM(2002) 270 endelig udg. — 2002/0120(ACC))
374
2002/C 227 E/13Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 98/508/EF af 18. juni 1998 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certificering og -mærkning
(KOM(2002) 271 endelig udg. — 2002/0117(ACC))
375
2002/C 227 E/14Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 98/509/EF af 18. juni 1998 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering
(KOM(2002) 272 endelig udg. — 2002/0087(ACC))
376
2002/C 227 E/15Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF for så vidt angår offentlighed vedrørende visse former for selskaber
(KOM(2002) 279 endelig udg. — 2002/0122(COD))
377
2002/C 227 E/16Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2001/747/EF af 27. september 2001 om indgåelse af aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Japan
(KOM(2002) 273 endelig udg. — 2002/0118(ACC))
381
2002/C 227 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse og kommerciel udnyttelse af den offentlige sektors dokumenter
(KOM(2002) 207 endelig udg. — 2002/0123(COD))
382
2002/C 227 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF, 90/232/EØF og direktiv 2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer
(KOM(2002) 244 endelig udg. — 2002/0124(COD)) (1)
387
2002/C 227 E/19Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/92/EF og 98/30/EF om fælles regler for det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas
(KOM(2002) 304 endelig udg. — 2001/0077(COD)) (1)
393
2002/C 227 E/20Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling
(KOM(2002) 304 endelig udg. — 2001/0078(COD)) (1)
440
2002/C 227 E/21Ændret forslag til Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater
(KOM(2002) 316 endelig udg. — 2002/0095(ACC))
456
2002/C 227 E/22Forslag til rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 92/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine
(KOM(2002) 294 endelig udg.)
472
2002/C 227 E/23Forslag til Rådets forordning om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Ungarn
(KOM(2002) 299 endelig udg. — 2002/0126(ACC))
474
2002/C 227 E/24Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fond for erstatning for olieforurening i europæiske farvande og dertil knyttede foranstaltninger
(KOM(2002) 313 endelig udg. — 2000/0326(COD))
487
2002/C 227 E/25Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. januar 2002 på vederlag til tjenestemænd ved de Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande
(KOM(2002) 298 endelig udg.)
497
2002/C 227 E/26Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet
(KOM(2002) 317 endelig udg. — 2001/0296(COD))
502
2002/C 227 E/27Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger
(KOM(2002) 318 endelig udg. — 2001/0212(COD))
503
2002/C 227 E/28Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane væv og celler
(KOM(2002) 319 endelig udg. — 2002/0128(COD))
505
2002/C 227 E/29Forslag til Rådets forordning om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne
(KOM(2002) 335 endelig udg. — 2002/0129(ACC))
522
2002/C 227 E/30Forslag til Rådets forordning om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 519/94 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande
(KOM(2002) 342 endelig udg. — 2002/0133(ACC))
555
2002/C 227 E/31Forslag til Rådets afgørelse om et socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse
(KOM(2002) 341 endelig udg.— 2002/0136(CNS))
565
2002/C 227 E/32Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF om montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet
(KOM(2002) 351 endelig udg. — 2001/0135(COD)) (1)
567
2002/C 227 E/33Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3950/92 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter
(KOM(2002) 307 endelig udg. — 2002/0135(CNS))
570
2002/C 227 E/34Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende toldsamarbejdsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge
(KOM(2002) 328 endelig udg. — 2002/0132(COD))
574
DA(1) EØS-relevant tekst
Top