EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:203E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 203, 27. august 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 203 E
45. årgang
27. august 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2002/C 203 E/01Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikaransattes arbejdsforhold
(KOM(2002) 149 endelig udg. — 2002/0072(COD)) (1)
1
2002/C 203 E/02Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 276/1999/EF om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net
(KOM(2002) 152 endelig udg. — 2002/0071(COD))
6
2002/C 203 E/03Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fodertilsætningsstoffer
(KOM(2002) 153 endelig udg. — 2002/0073(COD))
10
2002/C 203 E/04Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om videreførelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs stålstatistiksystem efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
(KOM(2002) 160 endelig udg. — 2002/0078(COD))
22
2002/C 203 E/05Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til forretningsordenen for det interimsudvalg, der er nedsat ved interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien
(KOM(2002) 161 endelig udg.)
24
2002/C 203 E/06Forslag til Rådets forordning om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Estland
(KOM(2002) 164 endelig udg. — 80/2002(ACC))
29
2002/C 203 E/07Forslag til Rådets forordning om bekræftelse af den endelige antidumpingtold på importen af sengelinned af bomuld med oprindelse i Indien, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2398/97, som ændret og suspenderet af Rådets forordning (EF) nr. 1644/2001
(KOM(2002) 172 endelig udg.)
38
2002/C 203 E/08Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i AVS/EF-Ministerrådet til forlængelse af afgørelse nr. 1/2000, som blev truffet af AVS/EF-Ministerrådet den 27. juli 2000, om overgangsforanstaltninger, der skal gælde fra den 2. august 2000 indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden
(KOM(2002) 174 endelig udg.)
45
2002/C 203 E/09Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet "Intelligent Energi i Europa" (2003-2006)
(KOM(2002) 162 endelig udg. — 2002/0082(COD))
47
2002/C 203 E/10Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine
(KOM(2002) 178 endelig udg.)
53
2002/C 203 E/11Forslag til Rådets forordning om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(KOM(2002) 182 endelig udg.)
60
2002/C 203 E/12Ændret forslag Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne
(KOM(2002) 192 endelig udg. — 2001/0098(COD)) (1)
69
2002/C 203 E/13Forslag til Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger vedtaget i henhold til Kommissionens beslutninger nr. 2277/96/EKSF og nr. 1889/98/EKSF samt undersøgelser, klager og ansøgninger vedrørende antidumping og antisubsidier, der er iværksat i medfør af disse beslutninger, men endnu ikke afsluttet
(KOM(2002) 194 endelig udg.)
82
2002/C 203 E/14Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
(KOM(2002) 159 endelig udg. — 2002/0090(CNS))
86
2002/C 203 E/15Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
(KOM(2002) 184 endelig udg. — 2002/0085(ACC))
108
2002/C 203 E/16Forslag til Rådets rammeafgørelse om angreb på informationssystemer
(KOM(2002) 173 endelig udg. — 2002/0086(CNS))
109
2002/C 203 E/17Forslag til Rådets forordning om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater
(KOM(2002) 202 endelig udg. — 2002/0095(ACC))
114
2002/C 203 E/18Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter
(KOM(2002) 198 endelig udg.)
125
2002/C 203 E/19Forslag til Rådets forordning om åbning af et autonomt kontingent for import af oksekød af høj kvalitet
(KOM(2002) 199 endelig udg. — 2002/0094(ACC))
130
2002/C 203 E/20Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til nedsættelsen af et rådgivende paritetisk udvalg, hvorom der skal træffes afgørelse i det associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Den Slovakiske Republik
(KOM(2002) 200 endelig udg. — 2002/0093(ACC))
131
2002/C 203 E/21Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates
(KOM(2002) 193 endelig udg. — 2002/0101(COD))
133
2002/C 203 E/22Forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 97/788/EF for så vidt angår gyldighedsperioden
(KOM(2002) 216 endelig udg.)
135
2002/C 203 E/23Ændret forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring
(KOM(2002) 225 endelig udg. — 1999/0258(CNS))
136
2002/C 203 E/24Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en konvention mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om bistand til flygtninge i landene i Mellemøsten for 2002-2005
(KOM(2002) 238 endelig udg. — 2002/0104(CNS))
142
2002/C 203 E/25Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EF's holdning i Komitéen for Fødevarehjælp
(KOM(2002) 219 endelig udg.)
145
2002/C 203 E/26Forslag til Rådets forordning om indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Litauen
(KOM(2002) 221 endelig udg. — 2002/0102(ACC))
146
2002/C 203 E/27Forslag til Rådets forordning om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 og om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001, for så vidt angår sager vedrørende underholdspligt
(KOM(2002) 222 endelig udg. — 2002/0110(CNS))
155
2002/C 203 E/28Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
(KOM(2002) 224 endelig udg.)
179
2002/C 203 E/29Forslag til Rådets forordning om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af cykler med oprindelse i Indonesien, Malaysia og Thailand
(KOM(2002) 226 endelig udg.)
181
2002/C 203 E/30Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
(KOM(2002) 235 endelig udg. — 2000/0117(COD)) (1)
183
2002/C 203 E/31Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
(KOM(2002) 236 endelig udg. — 2000/0115(COD)) (1)
210
2002/C 203 E/32Forslag til Rådets forordning om indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Letland
(KOM(2002) 227 endelig udg. — 2002/0103(ACC))
241
2002/C 203 E/33Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i Det Fælles Råd EF-Mexico vedrørende forretningsordenen for de særlige udvalg
(KOM(2002) 228 endelig udg.)
250
2002/C 203 E/34Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til nedsættelsen af et rådgivende fælles udvalg, hvorom der skal træffes afgørelse i det Associeringsråd, der er oprettet ved Europaaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og Republikken Bulgarien
(KOM(2002) 231 endelig udg. — 2002/0107(ACC))
253
2002/C 203 E/35Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og spindplanter
(KOM(2002) 232 endelig udg. — 2002/0105(CNS))
256
2002/C 203 E/36Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, med hensyn til undtagelser vedrørende indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater og med hensyn til indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer
(KOM(2002) 234 endelig udg. — 2002/0109(COD))
258
2002/C 203 E/37Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 83/477/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest
(KOM(2002) 254 endelig udg. — 2001/0165(COD))
273
2002/C 203 E/38Forslag til Rådets forordning om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik
(KOM(2002) 185 endelig udg. — 2002/0114(CNS)) (1)
284
2002/C 203 E/39Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet
(KOM(2002) 187 endelig udg. — 2002/0116(CNS)) (1)
304
DA(1) EØS-relevant tekst
Top