Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:165:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 165, 11. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 165
45. årgang
11. juli 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2002/C 165/01Euroens vekselkurs 1
2002/C 165/02Informationsprocedure — Tekniske forskrifter (1) 2
2002/C 165/03Kommissionens retningslinjer for markedsanalyse og beregning af stærk markedsposition i henhold til EU-rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (1) 6
2002/C 165/04Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France) (1) 32
2002/C 165/05Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2821 — Hitachi/IBM Harddisk Business) (1) 33
2002/C 165/06Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2887 — Klépierre/Finiper/IGC) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 34
2002/C 165/07Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2852 — Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 35
2002/C 165/08Meddelelse fra Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 36
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
2002/C 165/09Godkendelse af statsstøtte i henhold til EØS-aftalens artikel 61 og 63, artikel 1, stk. 3, i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen og den retsakt, der henvises til i punkt 1 b) i bilag XV til EØS-aftalen (Rådets forordning (EF) nr. 1540/98 af 29. juni 1998 ("skibsbygningsforordningen")) (EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning om ikke at gøre indsigelse) 37
2002/C 165/10Meddelelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden om norske undtagelser fra bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer og i Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik 38
EFTA-Staternes Stående Udvalg
2002/C 165/11Liste over naturligt mineralvand, der anerkendes af Island 40
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2002/C 165/12Indkaldelse af forslag offentliggjort af Europa-Kommissionen om samfinansiering i 2002 og 2003 af decentraliserede samarbejdsaktioner i udviklingslandene (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 955/2002 af 13. maj 2002 om forlængelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1659/98) 41
DA(1) EØS-relevant tekst
Top