EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:164:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 164, 10. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 164
45. årgang
10. juli 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2002/C 164/01Euroens vekselkurs 1
2002/C 164/02Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3769/92 af 21. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser til og ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer 2
2002/C 164/03Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 3
2002/C 164/04Statsstøtte — Spanien — Støtteforanstaltning C 70/2001 (ex NN 65/2001) — Statsstøtte til Hilados y Tejidos Puigneró SA — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1) 6
2002/C 164/05Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2694 — Metronet/Infraco) (1) 15
2002/C 164/06Forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår indenrigs-ruteflyvning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 (1) 16
2002/C 164/07Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Mariehamn (MHQ)-Stockholm/Arlanda (ARN) (1) 18
2002/C 164/08Meddelelse 19
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2002/C 164/09Resultater af indkaldelsen af ansøgninger til oprettelse af et fælles forum for interne afregningspriser inden for erhvervsbeskatning 20
DA(1) EØS-relevant tekst
Top