EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:160:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 160, 04. juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 160
45. årgang
4. juli 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2002/C 160/01Euroens vekselkurs 1
2002/C 160/02Resolution fra Den Administrative Kommission af 27. juni 2002 om indsættelse af Rådets forordning (EF) nr. 1399/1999, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 og Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2001 og (EF) nr. 410/2002 i bilag II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer 2
2002/C 160/03Meddelelse om gennemførelsen af det administrative samarbejde, jf. artikel 7, stk. 8, i Kommissionens forordning 1148/2001, mellem Republikken Cypern og Det Europæiske Fællesskab (Offentliggjort i henhold til artikel 7, stk. 8, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 (EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9)) 3
2002/C 160/04Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2823 — Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW)) (1) 4
2002/C 160/05Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2841 — TXU/Braunschweiger Versorgungs AG) (1) 4

II Forberedende retsakter i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2002/C 160/06Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets forordning (EF) nr. …/2002 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, navnlig i forbindelse med terrorismebekæmpelse 5
2002/C 160/07Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse 2002/…/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, navnlig i forbindelse med terrorismebekæmpelse 7

III Oplysninger
Europa-Parlamentet
2002/C 160/08Besvarede skriftlige forespørgsler, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 160 E 11
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 160 E
Kommissionen
2002/C 160/09Fællesskabets handlingsprogram på uddannelsesområdet — Socrates — Generel indkaldelse af forslag 2003 (EAC/30/02) (fristen vedrørende visse aktioner er 1. november 2002) (1) 12

Berigtigelser
2002/C 160/10Berigtigelse til meddelelse om åbning af de kontingenter, der er fastlagt ved beslutning truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 19. december 2001 med henblik på indførsel af EKSF-stålprodukter med oprindelse i Ukraine (EFT C 374 af 29.12.2001) 31
DA(1) EØS-relevant tekst
Top