Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:149:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 149, 21. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 149
45. årgang
21. juni 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
390. plenarforsamling af 24. og 25. april 2002
2002/C 149/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Husholdningsgældsætning" 1
2002/C 149/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af spejle og supplerende systemer til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger samt om ændring af direktiv 70/156/EØF" (KOM(2001) 811 endelig — 2001/0317 (COD)) 5
2002/C 149/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport", og- "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt angår muligheden for at anvende en reduceret punktafgiftssats på biobrændstoffer og på visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer"
(KOM(2001) 547 endelig — 2001/265 (COD) — 2001/266 (CNS))
7
2002/C 149/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget og om ændring af forordning (EF) nr. 1258/1999" (KOM(2001) 617 endelig (BIND I) — 2001/0256 (CNS)) 11
2002/C 149/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer" (KOM(2001) 624 endelig — 2001/0257 COD) 13
2002/C 149/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om "Det Europæiske År for Idrættens Pædagogiske Dimension 2004" (KOM(2001) 584 endelig) 17
2002/C 149/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår" (EU-SILC) (KOM(2001) 754 endelig — 2001/0293 (COD)) 24
2002/C 149/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Styrkelse af den lokale dimension i den europæiske beskæftigelsesstrategi" (KOM(2001) 629 endelig) 26
2002/C 149/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens arbejdsarbejdsdokument: "Forholdet mellem beskyttelse af den indre sikkerhed og efterlevelse af internationale beskyttelsesforpligtelser og -instrumenter" (KOM(2001) 743 endelig) 30
2002/C 149/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1999/311/EF om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) (2000-2006)" (KOM(2002) 47 endelig — 2002/0037 (CNS)) 36
2002/C 149/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Partnerskabsaftale mellem AVS og EU" 38
2002/C 149/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse Om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område" (KOM(2001) 257 endelig — 2001/0111 (COD)) 46
2002/C 149/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Skovbrugssektoren og udvidelsen af EU" 51
2002/C 149/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forlængelse af de transeuropæiske net til de europæiske øområder" 60
2002/C 149/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "De små og mellemstore virksomheder i EU's øområder" 68
2002/C 149/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Skattekonkurrencen og dens konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne" 73
2002/C 149/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles politik mod ulovlig indvandring" (KOM(2001) 672 endelig) 79
2002/C 149/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Europa-Kommissionens hvidbog: Et nyt afsæt for europæisk ungdom" (KOM(2001) 681 endelig) 84
DA
Top