EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:119:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 119, 22. maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 119
45. årgang
22. maj 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Rådet
2002/C 119/01Rådets afgørelse af 7. maj 2002 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed 1
2002/C 119/02Rådets afgørelse af 7. maj 2002 om udnævnelse af et irsk medlem af og en irsk suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i kategorien repræsentanter for arbejdsgivernes faglige organisationer 4
2002/C 119/03Rådets afgørelse af 7. maj 2002 om udskiftning af medlemmerne af det udvalg, der er omhandlet i artikel 147 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 5
2002/C 119/04Rådets konklusioner om opfølgning af Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom" 6
2002/C 119/05Rådets resolution om indførelse af nationale ordninger for overvågning af og kontrol med forekomst af radioaktivt materiale i forbindelse med genvinding af metalliske materialer i medlemsstaterne 7
Kommissionen
2002/C 119/06Euroens vekselkurs 10
2002/C 119/07Informationsprocedure — Tekniske forskrifter (1) 11
2002/C 119/08Meddelelse fra Kommissionen i henhold til fremgangsmåden i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste hvad angår ruteflyvning i Italien 15
2002/C 119/09Statistik over tekniske forskrifter notificeret i 2001 som led i notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF — Information fra Kommissionen i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (1) 17
2002/C 119/10Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2809 — Cinven/Carlyle/VUP) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 20
2002/C 119/11Kommissionens meddelelse udløbet af rammebestemmelserne for statsstøtte til virksomheder i dårligt stillede byområder (meddelt under nummer K(2002) 1806) (1) 21
2002/C 119/12Kommissionens meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte (meddelt under nummer K(2002) 458) (1) 22
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Europa-Parlamentet
2002/C 119/13Meddelelse om afholdelse af almindelige udvælgelsesprøver 23
Rådet
2002/C 119/14Tekster, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 119 E 24
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 119 E
DA(1) EØS-relevant tekst
Top