Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:102:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 102, 27. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 102
45. årgang
27. april 2002
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2002/C 102/01Euroens vekselkurs 1
2002/C 102/02Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 2
2002/C 102/03Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 4
2002/C 102/04Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 6
2002/C 102/05Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 8
2002/C 102/06Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 10
2002/C 102/07Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 12
2002/C 102/08Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 14
2002/C 102/09Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 16
2002/C 102/10Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder (1) 18
2002/C 102/11Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder (1) 19
2002/C 102/12Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder (1) 20
2002/C 102/13Underretning fra Kommissionen om licenser til jernbanevirksomheder (1) 21
2002/C 102/14Statsstøtte — Det Forenede Kongerige — Støtte C 13/02 (ex N 27/02) — Fritagelse for stempelafgift på erhvervsejendomme i ugunstigt stillede områder — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1) 22
2002/C 102/15Statsstøtte — Frankrig — Støtte C 24/02 (ex N 635/01) — "La Française de mécanique SA" — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1) 28
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2002/C 102/16Indkaldelse af ansøgninger om finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationers aktiviteter: aktioner vedrørende finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationer i 2003 i henhold til artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/1999/EF 33
2002/C 102/17Ledsageforanstaltninger under Life-programmet (Life-Natur): "Starter" og "Co-op" — Indkaldelse af forslag 35
2002/C 102/18Indkaldelse af forslag med henblik på det europæiske initiativ til fremme af demokrati og menneskerettigheder (bekæmpelse af tortur og støtte til rehabilitering af ofre for tortur), udskrevet af Europa-Kommissionen 36

Berigtigelser
2002/C 102/19Berigtigelse til meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Ændret forpligtelse til offentlig tjeneste for ruteflyvning i Portugal (EFT C 74 af 23.3.2002) 38
DA(1) EØS-relevant tekst
Top