EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:343:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 343, 05. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 343
44. årgang
5. december 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I (Meddelelser)
EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2000-2001
Mødet den 12. marts 2001
Mandag, den 12. marts 2001
(2001/C 343/01)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 1
1. Genoptagelse af sessionen 1
2. Mindeord 1
3. Meddelelser fra formanden 1
4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 2
5. Udvalgenes sammensætning 2
6. Modtagne dokumenter 2
7. Andragender 6
8. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 6
9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger 6
10. Anmodning om uopsættelighed forhandling (forretningsordenens artikel 112) 7
11. Arbejdsplan 7
12. Sikker transport af radioaktivt materiale (forhandling) 9
13. WTO: den indbyggede dagsorden (forhandling) 9
14. Den fælles markedsordning for sukker * (forhandling) 10
15. Information og kommunikation (forhandling) 10
16. Skibsbygning (forhandling) 11
17. Dagsorden for næste møde 11
18. Afslutning af sessionen 11
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 12
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 13
Ændring af dagsordenen - Tirsdag 13
Ændring af dagsordenen - Torsdag 14
SESSIONEN 2001-2002
Mødeperioden fra den 13. til 15. marts 2001
Tirsdag, den 13. marts 2001
(2001/C 343/02)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 15
1. Åbning af sessionen 15
2. Åbning af mødet 15
3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 15
4. Modtagne dokumenter 15
5. Aktuel og uopsættelig debat (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) 16
6. Afgørelse om uopsættelighed 18
7. Dagsorden 18
8. Sanktioner over for transportvirksomheder * (forhandling) 19
9. Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer * (forhandling) 19
10. Behandling af visumansøgninger - grænsekontrol og -overvågning * - Periode med fri bevægelighed for personer, der er fritaget for visumtvang * - Gensidig anerkendelse af afgørelse om udvisning af tredjelandsstatsborgere * (forhandling) 20
11. Velkomstord 20
12. Kriminalpræventivt net * (forhandling) 20
AFSTEMNINGSTID
13. Den fælles markedsordning for sukker * (afstemning) 21
14. Sanktioner over for transportvirksomheder * (afstemning) 21
15. Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer * (afstemning) 22
16. Behandling af visumansøgninger - grænsekontrol og -overvågning * (afstemning) 22
17. Periode med fri bevægelighed for personer, der er fritaget for visumtvang * (afstemning) 23
18. Gensidig anerkendelse af afgørelser om udvisning af tredjelandsstatsborgere * (afstemning) 23
19. Sikker transport af radioaktivt materiale (afstemning) 23
20. WTO: den indbyggede dagsorden (afstemning) 24
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
21. Endelig aftale om et nyt transfersystem for fodboldspillere (meddelelse fra Kommissionen) 26
22. Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål * (forhandling) 27
23. Bekæmpelse af svig (1999) (forhandling) 27
24. Offentlig adgang til miljøoplysninger ***I (forhandling) 27
25. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen) 28
26. Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg ***II (forhandling) 29
27. Nationale emissionslofter for visse luftforenende stoffer ***II (forhandling) 29
28. Miljøinspektioner ***III (forhandling) 30
29. Opvarmingsanlæg til motorkøretøjer ***II (forhandling) 30
30. Energieffektivitet (forhandling) 30
31. Dagsorden for næste møde 30
32. Hævelse af mødet 30
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 31
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 32
Betænkning af Daul A5-0081/2001 - Kommissionens forslag 32
Betænkning af Daul A5-0081/2001 - Beslutning 33
Betænkning af Kirkhope A5-0069/2001 - Nr. 5 35
Betænkning af Kirkhope A5-0069/2001 - Nr. 10, 11 og 13 36
Betænkning af Kirkhope A5-0069/2001 - Nr. 12 37
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 22 39
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 38 40
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 39 42
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 40 43
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 42 44
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Nr. 43 46
Betænkning af Wiebenga A5-0077/2001 - Kommissionens forslag 47
Betænkning af Hatzidakis A5-0040/2001 - Beslutning 49
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 36 50
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 10 51
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 39 53
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Punkt 20 54
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 42, 1. del 56
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 42, 2. del 57
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 11 58
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 12 60
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 15, 1. del 61
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 15, 2. del 62
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Nr. 40 64
Betænkning af Schwaiger A5-0076/2001 - Beslutning 65
VEDTAGNE TEKSTER
1. Den fælles markedsordning for sukker *
A5-0081/2001
Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker (KOM(2000) 604 - C5-0534/2000 - 2000/0250(CNS)) 67
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker (KOM(2000) 604 - C5-0534/2000 - 2000/0250(CNS)) 80
2. Sanktioner over for transportvirksomheder *
A5-0069/2001
Udkast til Rådets direktiv om harmonisering af de sanktioner, der pålægges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind på medlemsstaternes område uden de for indrejsen nødvendige dokumenter (10701/2000 - C5-0470/2000 + 14074/2000 - C5-0005/2001 - 2000/0822(CNS)) 81
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets direktiv om harmonisering af de sanktioner, der pålægges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind på medlemsstaternes område uden de for indrejsen nødvendige dokumenter (10701/2000 - C5-0470/2000 + 14074/2000 - C5-0005/2001 - 2000/0822(CNS)) 81
3. Midlertidig beskyttelse af fordrevne personer *
A5-0077/2001
Forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf (KOM(2000) 303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS)) 82
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf (KOM(2000) 303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS)) 89
4. Behandling af visumansøgninger - grænsekontrol og -overvågning *
A5-0066/2001
1. Initiativ fra Republikken Finland med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (11834/2000 - C5-0559/2000 - 2000/0805(CNS)) 89
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Republikken Finland med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (11834/2000 - C5-0559/2000 - 2001/0805(CNS)) 90
2. Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning (5736/2001 - C5-0044/2001 - 2000/0802(CNS)) 90
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning (5736/2001 - C5-0044/2001 - 2001/0802(CNS)) 90
5. Periode med fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang *
A5-0075/2001
Initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes område (8210/2000 - C5-0286/2000 - 2000/0806(CNS)) 91
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes område (8210/2000 - C5-0286/2000 - 2000/0806(CNS)) 91
6. Gensidig anerkendelse af afgørelser om udvisning eller afvisning af tredjelandsstatsborgere *
A5-0065/2001
Udkast til Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (10130/2000 - C5-0398/2000 + 13968/2000 - C5-0004/2001 - 2000/0819(CNS)) 91
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (10130/2000 - C5-0398/2000 + 13968/2000 - C5-0004/2001 - 2000/0819(CNS)) 92
7. Sikker transport af radioaktivt materiale
A5-0040/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om rapporten fra Den Stående Arbejdsgruppe om Sikker Transport af Radioaktivt Materiale i Den Europæiske Union (KOM(1998) 155 - C4-0034/1999 - 1998/2083(COS)) 92
8. WTO-forhandlingerne - den indbyggede dagsorden
A5-0076/2001
Europa-Parlamentets beslutning med dets henstillinger til Kommissionen om de WTO-forhandlinger, der føres som led i den indbyggede dagsorden (2028/2001(INI)) 96
Onsdag, den 14. marts 2001
(2001/C 343/03)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 101
1. Åbning af mødet 101
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 101
3. »Efter-Nice«-processen (redegørelser efterfulgt af forhandling) 101
4. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Stockholm (23.-24. marts 2001) (redegørelser efterfulgt af forhandling) 102
AFSTEMNINGTID
5. Værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer ***I (procedure uden betænkning) (afstemning) 102
6. Finansielt instrument for landene i Latinamerika, Asien, Middelhavsområdet og Sydafrika ***II (procedure uden forhandling) (afstemning) 102
7. Miljøinspektioner ***III (afstemning) 103
8. Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg ***II (afstemning) 103
9. Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer ***II (afstemning) 104
10. Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer ***II (afstemning) 104
11. Offentlig adgang til miljøoplysninger ***I (afstemning) 104
12. Kriminalpræventivt net * (afstemning) 105
13. Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål * (afstemning) 106
14. Information og kommunikation (afstemning) 106
15. Bekæmpelse af svig (1999) (afstemning) 106
16. Energieffektivitet (afstemning) 107
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
17. Meddelelse af Rådets fælles holdning 108
18. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Stockholm (23.-24. marts 2001) (fortsat forhandling) 109
19. Forebyggelse af konflikter og krisestyring (situationen ved grænsen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM)) (redegørelser efterfulgt af forhandling) 109
20. Reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder (forhandling) 110
21. Mund- og klovsygeepedimi (redegørelser efterfulgt af forhandling) 111
22. Spørgetid (spørgsmål til Rådet) 111
23. Reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder (fortsat forhandling) 112
24. Den økonomiske situation i EU (forhandling) 112
25. Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I (forhandling) 112
26. EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (forhandling) 113
27. Fælles strategi over for Ukraine (forhandling) 113
28. Internettets organisation og administration - Politiske aspekter 1998-2000 (forhandling) 113
29. Arbejdet i Den Blandede Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (forhandling) 113
30. Dagsorden for næste møde 114
31. Hævelse af mødet 114
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 115
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 116
Betænkning af Jackson A5-0041/2001 - Fælles holdning 116
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 4 117
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 33 118
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 35 120
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 36 121
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 37 123
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 38 124
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 39 125
Indstilling Oomen-Ruijten A5-0068/2001 - Nr. 40 127
Indstilling Myller A5-0067/2001 - Nr. 4 128
Indstilling Myller A5-0067/2001 - Nr. 9 130
Indstilling Myller A5-0067/2001 - Nr. 10, 2. del 131
Indstilling Myller A5-0067/2001 - Nr. 13 133
Betænkning af Korhola A5-0074/2001 - Beslutning 134
Betænkning af Marinho A5-0073/2001 - Beslutning 135
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Punkt 7 137
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Punkt 8 138
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Punkt 10 140
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Nr. 1 141
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Nr. 9 142
Betænkning af Bösch A5-0078/2001 - Punkt 19 144
Betænkning af Wijkman A5-0054/2001 - Punkt 5 145
Betænkning af Wijkman A5-0054/2001 - Punkt 6 147
Betænkning af Wijkman A5-0054/2001 - Punkt 8 148
Betænkning af Wijkman A5-0054/2001 - Punkt 26, afsnit viii 149
VEDTAGNE TEKSTER
1. Værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer ***I (procedure uden betænkning)
C5-0390/2000
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (kodificeret udgave) (KOM(2000) 126 - C5-0390/2000 - 2000/0174(COD)) 152
2. Finansielt instrument for landene i Latinamerika, Asien, Middelhavsområdet og Sydafrika ***II (procedure uden forhandling)
A5-0086/2001
Europa-Parlamentets lovgivningmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afslutning og afvikling af projekter, der tidligere er godkendt af Kommissionen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 213/96 om det finansielle instrument »European Communities Investment Partners« til fordel for lande i Asien, Latinamerika, Middelhavsområdet samt Sydafrika (12280/1/2000 - C5-0566/2000 - 2000/0034(COD)) 152
3. Mindstekrav for miljøinspektioner ***III
A5-0041/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (C5-0001/2001 - 1998/0358(COD)) 153
4. Luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg ***II
A5-0068/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (11070/1/2000 - C5-0562/2000 - 1998/0225(COD)) 154
5. Nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer ***II
A5-0067/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (10674/1/2000 - C5-0563/2000 - 1999/0067(COD)) 160
6. Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***II
A5-0055/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF (7074/1/2000 - C5-0615/2000 - 1998/0277(COD)) 164
7. Offentlig adgang til miljøoplysninger ***I
A5-0074/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger (KOM(2000) 402 - C5-0352/2000 - 2000/0169(COD)) 165
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger (KOM(2000) 402 - C5-0352/2000 - 2000/0169(COD)) 177
8. Kriminalpræventivt net *
A5-0070/2001
Den Franske Republiks og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (13464/2000 - C5-0717/2000 - 2000/0824(CNS)) 178
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Den Franske Republiks og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (13464/2000 - C5-0717/2000 - 2000/0824(CNS)) 183
9. Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål *
A5-0073/2001
Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål (11808/2000 - C5-0519/2000 - 2000/0823(CNS)) 184
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forbundsrepublikkens Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål (11808/2000 - C5-0519/2000 - 2000/0823(CNS)) 185
10. Information og kommunikation
B5-0174/2001
Europa-Parlamentets beslutning om EU's informations- og kommunikationsstrategi 185
11. Bekæmpelse af svig (1999)
A5-0078/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens årsberetning for 1999 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig (KOM(2000) 718 - C5-0066/2001 - 2001/2036(COS)) 187
12. Energieffektivitet
A5-0054/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Handlingsplan for større energieffektivitet i Det Europæiske Fællesskab (KOM(2000) 247 - C5-0567/2000 - 2000/2265(COS)) 190
Torsdag, den 15. marts 2001
(2001/C 343/04)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 198
1. Åbning af mødet 198
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 198
3. Modtagne dokumenter 198
4. Velkomstord 200
5. Livsforsikring ***I (forhandling) 200
6. Forvaltning af vandressourcerne (forhandling) 200
7. Den bioteknologiske industri (forhandling) 201
AFSTEMNINGSTID
8. Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I (afstemning) 202
9. Livsforsikring ***I (afstemning) 202
10. Det Europæiske Råd i Stockholm (23.-24. marts 2001) (afstemning) 202
11. Forebyggelse af konflikter og krisestyring (afstemning) 203
12. Situationen ved grænsen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) (afstemning) 203
13. Regulering af de europæiske værdipapirmarkeder (afstemning) 204
14. Den økonomiske situation i EU (afstemning) 204
15. EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (afstemning) 204
16. Fælles strategi over for Ukraine (afstemning) 204
17. Internettets organisation og administration - Politiske aspekter 1998-2000 (afstemning) 205
18. Arbejdet i Den Blandede Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (afstemning) 205
19. Den bioteknologiske industri (afstemning) 205
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT
20. Aids-patienters adgang til medicin i udviklingslandene (forhandling) 208
21. Situationen i Afghanistan, herunder ødelæggelse af kulturarven (forhandling) 208
22. Menneskerettigheder (forhandling) 209
23. Ulovlig handel med lette våben (forhandling) 209
24. Katastrofer (forhandling) 210
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET
25. De politiske gruppers sammensætning 210
26. Vedtægten for medlemmernes medarbejdere (forhandling) 210
AFSTEMNING
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT (Simpelt flertal påkrævet)
27. Aids-patienters adgang til medicin i udviklingslandene (afstemning) 211
28. Situationen i Afghanistan, herunder ødelæggelse af kulturarven (afstemning) 211
29. Menneskerettigheder: Situationen i Zimbabwe (afstemning) 211
30. Menneskerettigheder: Børn, der bortføres af en af deres forældre (afstemning) 212
31. Menneskerettigheder: Cabinda (afstemning) 212
32. Menneskerettigheder: Situationen i Kalimantan (afstemning) 212
33. Menneskerettigheder: Situationen i Turkmenistan (afstemning) 213
34. Ulovlig handel med lette våben (afstemning) 213
35. Katastrofer: Oversvømmelser i Mozambique (afstemning) 213
36. Katastrofer: Den humanitære katastrofe i Mongoliet (afstemning) 214
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
37. Udvalgshenvisninger - Tilladelse til at afgive betænkning - Hughes-/udvidet Hughes-procedure 214
38. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 216
39. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde 216
40. Tid og sted for næste møde 217
41. Afbrydelse af sessionen 217
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 218
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 219
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Nr. 5 219
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Punkt 10 220
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Punkt 11 221
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Nr. 1 223
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Nr. 3 224
B5-0175/2001 - Fælles beslutning - Det Europæiske Råd i Stockholm - Beslutning 225
B5-0230/2001 - Fælles beslutning - Kosovo - Beslutning 227
B5-0173/2001 - Regulering af de europæiske værdipapirmarkeder - Beslutning 228
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Nr. 12 229
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Nr. 18, 1. del 231
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Nr. 18, 2. del 232
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Punkt 7 233
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Nr. 8 234
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Nr. 16 236
Betænkning af von Wogau A5-0082/2001 - Punkt 14 237
Betænkning af Fava A5-0060/2001 - Beslutning 238
Betænkning af Carraro A5-0063/2001 - Beslutning 240
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Nr. 15 241
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Nr. 5 242
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Punkt 34 243
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Nr. 6, 1. del 245
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Nr. 6, 2. del 246
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Punkt 35 248
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Punkt 36, 1. del 249
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Punkt 36, 2. del 250
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Nr. 27 252
Betænkning af Purvis A5-0080/2001 - Beslutning 253
B5-0183/2001 - Fælles beslutning - Situationen i Zimbabwe - Nr. 1 254
VEDTAGNE TEKSTER
1. Swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ***I
A5-0071/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(1999) 749 - C5-0018/2000 - 2000/0019(COD)) 256
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (KOM(1999) 749 - C5-0018/2000 - 2000/0019(COD)) 257
2. Livsforsikring (omarbejdet udgave) ***I
A5-0072/2001
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave) (KOM(2000) 398 - C5-0351/2000 - 2000/0162(COD)) 257
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave) (KOM(2000) 398 - C5-0351/2000 - 2000/0162(COD)) 257
3. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Stockholm (23.-24. marts 2001)
B5-0175, 0177, 0178, 0179 og 0181/2001
Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af Det Europæiske Råd i Stockholm 258
4. Forebyggelse af konflikter og krisestyring
B5-0172/2001
Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af Unionens kapacitet til forebyggelse af konflikter og de civile aspekter ved krisestyring 261
5. Situationen ved grænsen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM)
B5-0230, 0231, 0232, 0233, 0234 og 0235/2001
Europa-Parlamentets beslutning om sammenstødene ved grænsen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien/Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og situationen i området 263
6. Reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder
B5-0173/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Vismandsudvalgets endelige rapport om regulering af de europæiske værdipapirmarkeder 265
7. Økonomisk årsrapport 20000
A5-0082/2001
Europa-Parlamentets beslutning om status over den europæiske økonomi med henblik på Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (2001/2008(INI)) 268
8. EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning
A5-0060/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (KOM(2000) 191 - C5-0259/2000 - 2000/2137(COS)) 270
9. Fælles strategi over for Ukraine
A5-0083/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions fælles strategi over for Ukraine (C5-0208/2000 - 2000/2116(COS)) 277
10. Internettets organisation og administration - politiske aspekter 1998-2000
A5-0063/2001
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Internettets organisation og administration - politiske aspekter på internationalt og europæisk plan 1998-2000 (KOM(2000) 202 - C5-0263/2000 - 2000/2140(COS)) 286
11. Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000
A5-0057/2001
Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 (2000/2106(INI)) 289
12. Den bioteknologiske industri
A5-0080/2001
Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden inden for den bioteknologiske industri (2000/2100(INI)) 292
13. Adgangen til lægemidler for HIV/AIDS-smittede i den tredje verden
B5-0182, 0195, 0202, 0212 og 0221/2001
Europa-Parlamentets beslutning om adgangen til lægemidler for HIV/AIDS-smittede i den tredje verden 300
14. Afghanistan
B5-0184, 0196, 0203, 0213, 0219 og 0222/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Afghanistan 302
15. Menneskerettigheder: Situationen i Zimbabwe
B5-0183, 0197, 0204 og 0223/2001
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Zimbabwe 304
16. Menneskerettigheder: Børn, som er blevet bortført af den ene af deres forældre
B5-0185, 0198, 0205, 0215 og 0224/2001
Europa-Parlamentets beslutning om børn, som er blevet bortført af den ene af deres forældre 306
17. Menneskerettigheder: Cabinda
B5-0186, 0206, 0216 og 0225/2001
Europa-Parlamentets beslutning om bortførelsen af portugisiske statsborgere i Cabinda 308
18. Menneskerettigheder: Situationen i Kalimantan
B5-0187, 0199, 0207, 0217 og 0226/2001
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Kalimantan 309
19. Menneskerettigheder: Situationen i Turkmenistan
B5-0188, 0192, 0200 og 0208/2001
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Turkmenistan 310
20. Ulovlig handel med lette våben
B5-0189, 0201, 0209, 0218 og 0227/2001
Europa-Parlamentets beslutning om FN-konferencen i juli 2001 om ulovlig handel med håndvåben og lette våben i alle aspekter 311
21. Katastrofer: Oversvømmelser i Mozambique
B5-0176, 0190, 0210, 0220 og 0228/2001
Europa-Parlamentets beslutning om oversvømmelserne i Mozambique 313
22. Katastrofer: Den humanitære katastrofe i Mongoliet
B5-0191, 0193, 0211 og 0229/2001
Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære katastrofe i Mongoliet 314
Tegnforklaring
*høringsprocedure
** Isamarbejdsprocedure (førstebehandling)
** IIsamarbejdsprocedure (andenbehandling)
***samstemmende udtalelse
*** Ifælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
*** IIfælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*** IIIfælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)
Oplysninger vedrørende afstemningerne
Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.
Forkortelser af udvalgenes navne
AFETUdvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDGBudgetudvalget
CONTBudgetkontroludvalget
LIBEUdvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECONUdvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURIUdvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
ITREUdvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPLUdvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVIUdvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRIUdvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECHFiskeriudvalget
RETTUdvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULTUdvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVEUdvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCOUdvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMMUdvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETIUdvalget for Andragender
Forkortelser for de politiske grupper
PPE-DEGruppen for Det europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
PSEDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDRDet Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALEGruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGLDen Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UENGruppen Union for Nationernes Europa
TDIDen Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer - Blandet Gruppe
EDDGruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NILøsgængere
DA
Top