Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:260:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 260, 17. september 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 260
44. årgang
17. september 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
383. plenarforsamling af 11. og 12. juli 2001
2001/C 260/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner" 1
2001/C 260/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum", og- "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs flerårige rammeprogram for forskning og uddannelse 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum" 3
2001/C 260/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Hvorledes påvirkes vejtransportens konkurrenceevne af forskelle i punkt- og vægtafgifter i EU-landene" 24
2001/C 260/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons" 30
2001/C 260/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for ethanol fremstillet af landbrugsprodukter" 33
2001/C 260/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Grønbog om en integreret produktpolitik" 35
2001/C 260/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF om handel med frø af foderplanter, sædekorn og læggekartofler" 39
2001/C 260/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget" 42
2001/C 260/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Årsrapport for Samhørighedsfonden 1999" 51
2001/C 260/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, EURATOM) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer" 54
2001/C 260/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (NUTS)" 57
2001/C 260/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Bulgariens tiltrædelsesforberedelser" 62
2001/C 260/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Mercosur og Chile: økonomiske og sociale aspekter" 67
2001/C 260/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Menneskerettigheder på arbejdspladsen" 79
2001/C 260/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder" 86
2001/C 260/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om uddannelse af erhvervschauffører til godstransport og personbefordring ad landevej" 90
2001/C 260/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Maltas tiltrædelsesforberedelser" 93
2001/C 260/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om "Anmodning fra Kommissionen til ØSU om at udarbejde en sonderende udtalelse, der foregriber Kommissionens meddelelse om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen" 97
2001/C 260/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en indvandringspolitik i EU" 104
2001/C 260/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: På vej mod en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder i hele EU, for dem, der indrømmes asyl" 112
2001/C 260/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet — innovation i en videnbaseret økonomi" 118
DA
Top