EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:244:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 244, 01. september 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 244
44. årgang
1. september 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2001/C 244/01Euroens vekselkurs 1
2001/C 244/02Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 2
2001/C 244/03Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2107 — TXU Germany/Stadtwerke Kiel) (1) 3
2001/C 244/04Anmeldelse af en tidligere anmeldt fusion (Sag COMP/M.2276 — The Coca-Cola Company/Nestlé/JV) (1) 4
Den Europæiske Centralbank
2001/C 244/05Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 17. august 2001 efter anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om to udkast til Kommissionens forordninger (EF) om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2001/18) 5
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2001/C 244/06Indkaldelse af forslag med henblik på at udvide eksisterende kontrakter under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for konkurrence- og bæredygtig vækst (1998-2002) til at omfatte partnere fra de nyligt associerede lande (NAS) — Indkaldelsens nummer: Growth 2001 NAS 7
DA(1) EØS-relevant tekst
Top