Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:155:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 155, 29. maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 155
44. årgang
29. maj 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af marts 2001
2001/C 155/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer" 1
2001/C 155/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union" 6
2001/C 155/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af internettopdomænet ".EU"" 10
2001/C 155/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "EU's politik for grænseoverskridende samarbejde og erfaringerne med INTERREG-programmet" 12
2001/C 155/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om gennemførelsen af integreret kystzoneplanlægning i Europa" 17
2001/C 155/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf" 21
2001/C 155/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsorienterede pensionskassers aktiviteter" 26
2001/C 155/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle principper og krav i fødevarelovgivning, om oprettelse af Myndigheden og om procedurer i fødevaresikkerhedsanliggender" 32
2001/C 155/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarehygiejne",- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer",- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nærmere bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum",- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om dyresundhedsbestemmelser for produktion, afsætning og import af animalske produkter til konsum", og- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF" 39
2001/C 155/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Fri bevægelighed for arbejdstagere i det indre marked" (Observatoriet for Det Indre Marked) 47
2001/C 155/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank om "Praktiske aspekter af euroen: situationen i dag og fremtidige opgaver"" 57
2001/C 155/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forskelsbehandling af mænd og kvinder på det lønmæssige område" 65
2001/C 155/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet" 72
2001/C 155/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 og om ændring af forordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 2988/74, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 (gennemførelsesforordning til traktatens artikel 81 og 82)" 73
2001/C 155/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om EF-patenter" 80
DA
Top