EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:019:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 19, 20. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 19
44. årgang
20. januar 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2001/C 19/01Euroens vekselkurs 1
2001/C 19/02Statsstøtte (Artikel 87-89 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab) Meddelelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 2, til de øvrige medlemsstater og andre interesserede parter om statsstøtte nr. C 79/1999 til Rover Longbridge, UK (1) 2
2001/C 19/03Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 3
2001/C 19/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 5
2001/C 19/05Retningslinjer for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur 7
2001/C 19/06Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til kulbrinteproduktion i blok P8 16
2001/C 19/07Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til kulbrinteproduktion i blok Q13 16
2001/C 19/08Liste over godkendte virksomheder — Artikel 92, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1623/2000 (afholdelse af offentligt udbud af vinalkohol med henblik på at anvende den som bioethanol i EF) 17
Den Europæiske Investeringsbank
2001/C 19/09Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 20. december 2000 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (CON/00/20) 18
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2001/C 19/10Ændring af bekendtgørelse om licitation over restitution ved udførsel af sleben, langkornet ris til visse tredjelande 20
2001/C 19/11Afgørelse fra WTO's tvistbilæggelsesorgan, som bekræfter, at en beskyttelsesforanstaltning truffet af USA er uforenelig med WTO-aftalerne 20
DA(1) EØS-relevant tekst
Top