Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:367:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 367, 20. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 367
43. årgang
20. december 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af september 2000
2000/C 367/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler" 1
2000/C 367/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet" 5
2000/C 367/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer" 11
2000/C 367/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) rolle i den europæiske regionalpolitik" 14
2000/C 367/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71" 18
2000/C 367/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter" 21
2000/C 367/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens grønbog om handel med emissioner af drivhusgasser inden for Den Europæiske Union" 22
2000/C 367/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "På vej mod et EU-charter om grundlæggende rettigheder" 26
2000/C 367/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) [om stoffer, der nedbryder ozonlaget,] for så vidt angår basisåret for tildeling af kvoter af hydrochlorfluorcarboner" 32
2000/C 367/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper" 33
2000/C 367/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed" 34
2000/C 367/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75 om den fælles markedsordning for svinekød" 40
2000/C 367/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Vedvarende ressourcer: landdistrikternes bidrag til aktiv klimabeskyttelse og bæredygtig udvikling" 44
2000/C 367/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "De finansielle markeder og de udfordringer, ØMU'en stiller dem over for" 49
2000/C 367/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Opfølgning, evaluering og optimering af den økonomiske og sociale virkning af forskning og teknologisk udvikling: fra det 5. rammeprogram til det 6. rammeprogram" 61
DA
Top