EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:365E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 365, 19. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 365 E
43. årgang
19. december 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2000/C 365 E/01Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring (omarbejdet udgave)
(KOM(2000) 398 endelig udg. — 2000/0162(COD))
1
2000/C 365 E/02Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarehygiejne
(KOM(2000) 438 endelig udg. — 2000/0178(COD)) (1)
43
2000/C 365 E/03Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
(KOM(2000) 438 endelig udg. — 2000/0179(COD)) (1)
58
2000/C 365 E/04Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nærmere bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum
(KOM(2000) 438 endelig udg. — 2000/0180(COD)) (1)
102
2000/C 365 E/05Forslag til Rådets forordning om dyresundhedsbestemmelser for produktion, afsætning og import af animalske produkter til konsum
(KOM(2000) 438 endelig udg. — 2000/0181(CNS)) (1)
123
2000/C 365 E/06Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF
(KOM(2000) 438 endelig udg. — 2000/0182(COD)) (1)
132
2000/C 365 E/07Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed, som vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF, afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr. 647/96/EF, afgørelse nr. 102/97/EF, afgørelse nr. 1400/97/EF, og afgørelse nr. 1296/1999/EF samt om ændring af samme afgørelser
(KOM(2000) 448 endelig udg. — 2000/0192(COD)) (1)
135
2000/C 365 E/08Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje
(KOM(2000) 419 endelig udg. — 97/0335(COD)) (1)
138
2000/C 365 E/09Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at indføre et særligt EIB-handlingsprogram til støtte for en konsolidering og intensivering af toldunionen mellem EF og Tyrkiet
(KOM(2000) 479 endelig udg. — 2000/0197(CNS))
167
2000/C 365 E/10Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes håndtering af krav vedrørende offentlig trafikbetjening og indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening inden for personbefordring med jernbane og ad vej og indre vandveje
(KOM(2000) 7 endelig udg. — 2000/0212(COD)) (1)
169
2000/C 365 E/11Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje
(KOM(2000) 5 endelig udg. — 2000/0023(COD)) (1)
179
2000/C 365 E/12Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(KOM(2000) 347 endelig udg. — 2000/0158(COD)) (1)
184
2000/C 365 E/13Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
(KOM(2000) 347 endelig udg. — 2000/0159(COD)) (1)
195
2000/C 365 E/14Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2000) 393 endelig udg. — 2000/0184(COD)) (1)
198
2000/C 365 E/15Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til abonnentnet
(KOM(2000) 394 endelig udg. — 2000/0185(COD)) (1)
212
2000/C 365 E/16Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter
(KOM(2000) 384 endelig udg. — 2000/0186(COD)) (1)
215
2000/C 365 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
(KOM(2000) 385 endelig udg. — 2000/0189(COD)) (1)
223
2000/C 365 E/18Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilladelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2000) 386 endelig udg. — 2000/0188(COD)) (1)
230
2000/C 365 E/19Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2000) 392 endelig udg. — 2000/0183(COD)) (1)
238
2000/C 365 E/20Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et regelsæt for radiospektrumpolitikken i Det Europæiske Fællesskab
(KOM(2000) 407 endelig udg. — 2000/0187(COD)) (1)
256
2000/C 365 E/21Forslag til Rådets forordning om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige område (Grotius-civilret)
(KOM(2000) 516 endelig udg. — 2000/0220(CNS))
262
2000/C 365 E/22Forslag til Rådets forordning om sjette ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer
(KOM(2000) 501 endelig udg. — 2000/0215(CNS))
264
2000/C 365 E/23Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer
(KOM(2000) 487 endelig udg. — 2000/0211(COD)) (1)
268
2000/C 365 E/24Forslag til Rådets forordning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked
(KOM(2000) 538 endelig udg. — 2000/0226(CNS)) (1)
270
2000/C 365 E/25Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 80/232/EØF for så vidt angår værdiskalaen for nominelle vægtmængder for kaffeekstrakter og cikorieekstrakter
(KOM(2000) 568 endelig udg. — 2000/0235(COD))
274
2000/C 365 E/26Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe
(KOM(2000) 489 endelig udg. — 2000/0236(COD)) (1)
276
2000/C 365 E/27Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening forårsaget af skibe
(KOM(2000) 489 endelig udg. — 2000/0237(COD)) (1)
280
2000/C 365 E/28Forslag til rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 og om ændring af forordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 2988/74, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 (gennemførelsesforordning til traktatens artikel 81 og 82)
(KOM(2000) 582 endelig udg. — 2000/0243(CNS)) (1)
284
DA(1) EØS-relevant tekst
Top