EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:258:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 258, 09. september 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 258
43. årgang
9. september 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2000/C 258/01Euroens vekselkurs 1
2000/C 258/02Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 2
2000/C 258/03Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 3
2000/C 258/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 4
2000/C 258/05Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 4
2000/C 258/06Ændring af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (1) 5
2000/C 258/07Meddelelse om forlængelse af gyldighedsperioden for EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien (1) 6
2000/C 258/08Offentliggørelse af medlemsstaternes afgørelser om at udstede eller tilbagekalde licenser i henhold til artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (1) 6
2000/C 258/09Offentliggørelse af medlemsstaternes afgørelser om at udstede eller tilbagekalde licenser i henhold til artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (1) 7
2000/C 258/10Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2153 — BHP/Mitsubishi/QCT) Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (1) 10
2000/C 258/11Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1996 — SCA/Graninge/JV) (1) 11
2000/C 258/12Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)) (1) 11
2000/C 258/13En anmeldt transaktion der falder uden for fusionsforordningen (Sag COMP/M.1821 — Bellsouth/VRT (E-Plus)) (1) 12
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2000/C 258/14Ruteflyvning — Sveriges udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 for så vidt angår ruteflyvning mellem Östersund og Umeå 13
DA(1) EØS-relevant tekst
Top