EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:226:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 226, 08. august 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 226
43. årgang
8. august 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
Forsamling af april 2000
2000/C 226/01Regionsudvalgets udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af diskrimination",- "Forslag til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv",- "Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse", og- "Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling 2001-2006" 1
2000/C 226/02Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer" 5
2000/C 226/03Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens "Hvidbog om fødevaresikkerhed"" 7
2000/C 226/04Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97" 9
2000/C 226/05Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse "En samordnet strategi til modernisering af den sociale beskyttelse"" 12
2000/C 226/06Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens arbejdspapir om nonfoodafgrøder i forbindelse med Agenda 2000" 14
2000/C 226/07Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et europæisk forskningsrum" 18
2000/C 226/08Regionsudvalgets resolution om "Partnerskabsprincippet og dets gennemførelse i reformen af strukturfondene 2000-2006" 20
2000/C 226/09Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Samhørighed og transport" 22
2000/C 226/10Regionsudvalgets udtalelse om "Sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske situation og regionaludviklingen i Den Europæiske Union" 30
2000/C 226/11Regionsudvalgets udtalelse om "Mod en europæisk strategi for integreret kystzoneforvaltning (IKZF) Almindelige principper og politiske muligheder" 38
2000/C 226/12Regionsudvalgets resolution om "Gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi" 43
2000/C 226/13Regionsudvalgets resolution om "Regionsudvalgets årlige erklæring om sin prioritering" 46
2000/C 226/14Regionsudvalgets udtalelse om "EKSF-traktatens udløb" 50
2000/C 226/15Regionsudvalgets udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Femte rapport om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren", og- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester — Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999" 56
2000/C 226/16Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd "Bedre lovgivning 1999"" 60
2000/C 226/17Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens beretning om "Midtvejsrevision af mål 1- og 6-programmer (1994-1999): Udvikling af en forvaltningskultur gennem evaluering: Mod god praksis"" 64
2000/C 226/18Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens 9. og 10. årsberetning om strukturfondene (1997 og 1998) EFRU — ESF — EUGFL — FIUF" 68
2000/C 226/19Regionsudvalgets udtalelse om "De lokale og regionale myndigheders rolle i reformen af de europæiske sundhedssektorer" 79
DA
Top