Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:204:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 204, 18. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 204
43. årgang
18. juli 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af maj 2000
2000/C 204/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer" 1
2000/C 204/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår en midlertidig kvantitativ restriktion på indførsel til Finland af øl", og- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 for så vidt angår midlertidig undtagelse for afgiftsfri import af øl til Finland" 3
2000/C 204/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fastlæggelse af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester — Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999" 6
2000/C 204/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog" 13
2000/C 204/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontor- og kommunikationsudstyr" 18
2000/C 204/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Hvidbog om fødevaresikkerhed" 21
2000/C 204/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Landbokvindens rolle i en bæredygtig udvikling af EU's landbrug" 29
2000/C 204/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet" 35
2000/C 204/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring" 40
2000/C 204/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden for sporten"" 45
2000/C 204/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Supplerende sygesikring" 51
2000/C 204/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse" 55
2000/C 204/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Europæisk charter for små virksomheder" 57
2000/C 204/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen om Europas miljø: Hvilken kurs skal der sættes for fremtiden? Global vurdering af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"" 59
2000/C 204/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 1999/311/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (TEMPUS III) (2000-2006)" 68
2000/C 204/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod et europæisk forskningsrum" 70
2000/C 204/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af diskrimination"- "Forslag til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv"- "Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse", og- "Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling 2001-2006" 82
2000/C 204/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)" 90
2000/C 204/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udformning af et initiativ til fastlæggelse af rammebetingelser for beskæftigelse af vandrende arbejdstagere fra tredjelande i landbruget" 92
DA
Top