EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:177E:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, CE 177, 27. juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 177 E
43. årgang
27. juni 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Kommissionen
2000/C 177 E/01Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sjældne lægemidler
(KOM(1999) 298 endelig udg. — 98/0240(COD))
1
2000/C 177 E/02Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 79/112/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne
(KOM(1999) 339 endelig udg. — 97/0027(COD)) (1)
11
2000/C 177 E/03Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge
(KOM(1999) 352 endelig udg. — 1999/0152(COD))
14
2000/C 177 E/04Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og om ændring af direktiv 97/7/EF og direktiv 98/27/EF
(KOM(1999) 385 endelig udg. — 98/0245(COD))
21
2000/C 177 E/05Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
(KOM(1999) 582 endelig udg. — 1999/0235(CNS))
28
2000/C 177 E/06Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening
(KOM(1999) 641 endelig udg. — 98/0350(COD)) (1)
31
2000/C 177 E/07Forslag til Rådets direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv
(KOM(1999) 565 endelig udg. — 1999/0225(CNS)) (1)
42
2000/C 177 E/08Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 108 vedrørende godkendelse af fabrikationen af regummierede dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil
(KOM(1999) 728 endelig udg. — 2000/0002(AVC)) (1)
47
2000/C 177 E/09Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(KOM(2000) 27 endelig udg. — 2000/0030(CNS))
66
2000/C 177 E/10Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
(KOM(2000) 30 endelig udg. — 2000/0032(COD))
70
2000/C 177 E/11Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af listen over prioriterede stoffer inden for vandpolitik
(KOM(2000) 47 endelig udg. — 2000/0035(COD)) (1)
74
2000/C 177 E/12Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin
(KOM(2000) 59 endelig udg. — 2000/0036(CNS))
77
2000/C 177 E/13Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Fællesskabets vegne af den nye konvention om beskyttelse af Rhinen
(KOM(2000) 61 endelig udg. — 2000/0037(CNS))
83
Konventionen om beskyttelse af Rhinen 84
2000/C 177 E/14Forslag til Rådets forordning om støtte til visse enheder, som det internationale samfund etablerer efter konflikter til at sikre den civile administration af visse regioner i en overgangsperiode og gennemførelsen af fredsaftaler
(KOM(2000) 95 endelig udg. — 2000/0042(CNS))
91
2000/C 177 E/15Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår en midlertidig kvantitativ restriktion på indførsel til Finland af øl
(KOM(2000) 76 endelig udg. — 2000/0038(CNS))
93
2000/C 177 E/16Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 for så vidt angår midlertidig undtagelse for afgiftsfri import af øl til Finland
(KOM(2000) 76 endelig udg. — 2000/0039(CNS))
95
2000/C 177 E/17Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej
(KOM(2000) 106 endelig udg. — 2000/0044(COD)) (1)
96
2000/C 177 E/18Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen
(KOM(2000) 346 endelig udg. — 2000/0137(CNS))
98
2000/C 177 E/19Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1103/97 om visse bestemmelser vedrørende indførelsen af euroen
(KOM(2000) 346 endelig udg. — 2000/0134(CNS))
99
2000/C 177 E/20Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen
(KOM(2000) 346 endelig udg. — 2000/0138(CNB))
100
DA(1) EØS-relevant tekst
Top