EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:057:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 57, 29. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 57
43. årgang
29. februar 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
Forsamling af november 1999
2000/C 57/01Regionsudvalgets resolution om Den igangværende udvidelse af EU 1
2000/C 57/02Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Konvergensen mellem telekommunikationssektoren, mediesektoren og informationsteknologisektoren og de lovgivningsmæssige implikationer heraf — Resultater af den offentlige høring om grønbogen 5
2000/C 57/03Regionsudvalgets udtalelse om Information i den offentlige sektor: En vigtig ressource for Europa Grønbog om information i den offentlige sektor i informationssamfundet 11
2000/C 57/04Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i 2000 17
2000/C 57/05Regionsudvalgets udtalelse om Europæisk erhvervslivs konkurrenceevne i den globale økonomi — Forslag til styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne 23
2000/C 57/06
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner,
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder,
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering, og
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner
40
2000/C 57/07Regionsudvalgets udtalelse om Lokalt og regionalt samarbejde om beskyttelse af børn og unge mod mishandling og omsorgssvigt i Den Europæiske Union 46
2000/C 57/08Regionsudvalgets udtalelse om Strukturfondene og deres samordning med Samhørighedsfonden Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006 56
2000/C 57/09Regionsudvalgets udtalelse om Regionalpolitikkens indvirkning på investeringsfremmende foranstaltninger: En ny tilgang til anvendelsen af strukturfondene 61
2000/C 57/10Regionsudvalgets udtalelse om Migrationsstrømme i Europa 67
2000/C 57/11Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets handlingsprogram til fremme af integrationen af flygtninge 71
2000/C 57/12Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse om Handlingsplan for forbrugerpolitikken 1999-2001 74
2000/C 57/13Regionsudvalgets udtalelse om Forberedelser til gennemførelse af Kyoto-protokollen 81
2000/C 57/14Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Den Europæiske Unions handlingsplan for bekæmpelse af narkotikamisbrug (2000-2004) 87
2000/C 57/15Regionsudvalgets udtalelse om Kriminalitet og sikkerhed i byerne 90
2000/C 57/16Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en skovbrugsstrategi for Den Europæiske Union 96
2000/C 57/17Regionsudvalgets resolution om Den kommende regeringskonference 103
DA
Top