Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2000:054:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 54, 25. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 54
43. årgang
25. februar 2000
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I (Meddelelser)
EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 1999-2000
Mødeperioden fra den 13. til 17. september 1999
Mandag, den 13. september 1999
(2000/C 54/01)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 1
1. Genoptagelse af sessionen 1
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 2
3. Parlamentets sammensætning 2
4. Formandskabet i de interparlamentariske delegationer og delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg 2
5. Udvalgenes sammensætning 3
6. Modtagne dokumenter 3
7. Tekster til aftaler sendt af Rådet 11
8. Udvalgshenvisninger 11
9. Fortolkning af forretningsordenen 12
10. Arbejdsplan 12
11. Bevillingsoverførsler 13
12. Taletid 15
13. Anden beretning fra Den Uafhængige Ekspertgruppe (redegørelse med forhandling) 15
14. Budgetkalender (TÆB 1, 3 og 4) 15
15. Utilsigtet havforurening *** I (forhandling) 16
16. Miljøinspektioner ***I (forhandling) 16
17. Dagsorden for næste møde 16
18. Hævelse af mødet 16
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 17
Tirsdag, den 14. september 1999
(2000/C 54/02)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 18
1. Åbning af mødet 18
2. Modtagne dokumenter 18
3. Aktuel og uopsættelig debat (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) 19
4. Uafsluttede sager (forretningsordenens artikel 185) 20
5. Sammensætningen af delegationen til Den Paritetiske Forsamling AVS-EU 20
6. Meddelelse fra Miljøudvalget 21
7. Valg af Kommissionen (redegørelse efterfulgt af forhandling) 21
8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 21
9. Fortolkning af forretningsordenen 22
10. Valg af Kommissionen (fortsat forhandling) 22
11. Forslag til det almindelige budget - Budget 2000 (forelæggelse) 23
12. Dagsorden 23
13. Dagsorden for næste møde 23
14. Hævelse af mødet 23
BILAG I: Opfølgning af uafsluttede sager 24
BILAG II: Sammensætning af delegationen til Den Paritetiske Forsamling AVS-EU 26
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 27
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 28
1. Fortolkning af forretningsordenen 28
Onsdag, den 15. september 1999
(2000/C 54/03)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 30
1. Åbning af mødet 30
2. Mindeord 30
3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 30
4. Modtagne dokumenter 30
5. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (redegørelse efterfulgt af forhandling) 31
6. Velkomstord 31
7. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (fortsat forhandling) 31
8. Velkomstord 31
9. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (fortsat forhandling) 31
10. Situationen i Østtimor (redegørelse efterfulgt af forhandling) 32
AFSTEMNINGSTID
11. Valg af Kommissionen (afstemning) 32
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
12. Tillægs- og ændringsbudget (TÆB) nr. 1/99, 3/99 og 4/99 (forhandling) 33
13. Situationen i Østtimor (fortsat forhandling) 34
14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet) 34
15. Dagsorden for næste møde 36
16. Hævelse af mødet 36
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 37
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB 39
Fælles beslutning - ″Prodi-Kommissionen″ 39
B5-0064/99 - Valg af Kommissionen - punkt 1 40
B5-0064/99 - Valg af Kommissionen - punkt 2 42
B4-0064/99 - Valg af Kommissionen - punkt 3 43
B4-0064/99 - Valg af Kommissionen - punkt 4 45
B4-0064/99 - Valg af Kommissionen - som helhed 46
VEDTAGNE TEKSTER
Valg af Kommissionen
a) B5-0065, 0066 og 0068/1999
Beslutning om »Prodi-Kommissionen« 49
b) B5-0064/1999
Afgørelse om valg af den indstillede Kommission 51
Torsdag, den 16. september 1999
(2000/C 54/04)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 52
1. Åbning af mødet 52
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 52
3. Parlamentets sammensætning 52
4. Tekster til aftaler sendt af Rådet 52
5. Bevillingsoverførsler 53
6. Europæisk agentur for genopbygning * - Situationen i Kovoso (forhandling) 53
7. Tiende EF/UNRWA-konvention (1999-2001) * (forhandling) 53
8. Meddelelse af Rådets fælles holdninger 54
AFSTEMNINGSTID
9. TÆB nr. 1/99, 3/99 og 4/99 (afstemning) 54
10. Borgernes friheder og rettigheder, retsvæsen og indre anliggender ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 55
11. Beskæftigelse og sociale anliggender ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 55
12. Miljø- og sundhedsanliggender og forbrugerpolitik ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 55
13. Landbrug og udvikling af landdistrikter ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 55
14. Regionalpolitik, transport og turisme ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 56
15. Kvinders rettigheder og lige muligheder ***I (procedure uden forhandling) (afstemning) 56
16. Utilsigtet havforurening ***I (afstemning) 56
17. Miljøinspektioner ***I (afstemning) 56
18. Velkomstord 57
19. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afstemning) 57
20. Østtimor (afstemning) 58
21. Europæisk agentur for genopbygning * (afstemning) 58
22. Tiende EF/UNRWA-konvention (1999 - 2001) * (afstemning) 59
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
23. Den finansielle krise i Rusland (redegørelse med forhandling) 60
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT
24. Jordskælv i Tyrkiet og Grækenland (forhandling) 60
25. Dagestan (forhandling) 60
26. Menneskerettigheder (forhandling) 61
27. Lusaka-fredsaftalen (forhandling) 61
28. Jordskælv i Tyrkiet og Grækenland (afstemning) 62
29. Dagestan (afstemning) 62
30. Menneskerettigheder (afstemning) 63
31. Lusaka-fredsaftalen (afstemning) 64
AKTUEL OG UOPSÆTTELIG DEBAT AFSLUTTET
32. Udvalgenes sammensætning 64
33. Dagsorden for næste møde 64
34. Hævelse af mødet 64
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 65
RESULTAT AF AFSTEMINGERNE VED NAVNEOPRÅB 66
1. Betænkning Dührkop Dührkop og Fabra Vallés A5-0009/99 - Beslutning 66
Betænkning Hatzidakis A5-0005/99 - Beslutning 67
Betænkning McKenna A5-0003/99 - Beslutning 68
B5-0116/99 - Tampere - Nr. 1 69
B5-0116/99 - Tampere - som helhed 71
VEDTAGNE TEKSTER
1. Tillægs- og ændringsbudget (TÆB) nr. 1/99, 3/99 og 4/99
A5-0009/1999
Beslutning om forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 1, nr. 3 og nr. 4 for regnskabsåret 1999 (C5-0021/1999, C5-0074/1999 og C5-0136/1999) 73
2. Borgernes friheder og rettigheder, retsvæsen og indre anliggender***I (procedure uden forhandling)
A5-0012/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området borgernes friheder og rettigheder, retsvæsen og indre anliggender (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 74
3. Beskæftigelse og sociale anliggender ***I (procedure uden forhandling)
A5-0006/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området beskæftigelse og sociale anliggender (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 75
4. Miljø- og sundhedsanliggender og forbrugerpolitik***I (procedure uden forhandling)
A5-0004/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området miljø, offentlig sundhed og forbrugerpolitik (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 76
5. Landbrug og udvikling af landdistrikter***I (procedure uden forhandling)
A5-0011/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området landbrug og udvikling af landdistrikter (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 78
6. Regionalpolitik, transport og turisme***I (procedure uden forhandling)
A5-0005/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området regionalpolitik, transport og turisme (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 79
7. Kvinders rettigheder og lige muligheder ***I(procedure uden forhandling)
A5-0007/1999
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer inden for området kvinders rettigheder og lige muligheder (meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - SEK(1999) 0581 - C4-0219/1999) 81
8. Utilsigtet havforurening***I
A5-0003/1999
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening (KOM(98) 0769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (tidligere 1998/0350(SYN)) 82
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening (KOM(98)0769 - C4-0075/1999 - 1998/0350(COD) (tidligere 1998/0350(SYN)) 88
9. Miljøinspektioner***I
A5-0002/1999
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (KOM(98) 0772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (tidligere 1998/0358(SYN)) 89
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (KOM(98)0772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (tidligere 1998/0358(SYN)) 92
10. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
a) B5-0110/1999
Beslutning om et charter for de grundlæggende rettigheder 93
b) B5-0116/1999
Beslutning om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (Tampere, den 15.-16. oktober 1999) 93
11. Østtimor
B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 og 0115/1999
Beslutning om situationen i Østtimor 97
12. Europæisk agentur for genopbygning *
A5-0013/1999
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1628/96 om bistand til Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bl.a. ved oprettelse af Det Europæiske Genopbygningsagentur (KOM(1999)0312 - C5-0062/1999 - 1999/0123(CNS)) 99
13. Tiende EF/UNRWA-konvention (1999-2001)*
A5-0010/1999
Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af teksten til tiende EF/UNRWA-konvention for årene 1999-2001, inden konventionen undertegnes af Kommissionen og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (KOM(1999) 0334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af teksten til tiende EF/UNRWA-konvention for årene 1999-2001, inden konventionen undertegnes af Kommissionen og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (KOM(1999) 0334 - C5-0059/1999 - 1999/0143(CNS)) 106
14. Jordskælv i Tyrkiet og Grækenland
a) B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 og 0109/1999
Beslutning om jordskælvet i Tyrkiet 107
b) B5-0074, 0076, 0086, 0089 og 0102/1999
Beslutning om det katastrofale jordskælv i Athen den 7. september 1999 107
15. Dagestan
B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 og 0103/1999
Beslutning om den væbnede konflikt i Den Russiske Republik Dagestan 108
16. Menneskerettigheder
a) B5-0080, 0092, 0100 og 0105/1999
Beslutning om de fængslede borgere i Kosovo 110
b) B5-0081, 0091, 0096 og 0108/1999
Beslutning om Burma 111
c) B5-0079, 0093, 0098 og 0107/1999
Beslutning om fængslede anklaget for spionage i Iran og deres situation 112
d) B5-0083, 0097 og 0106/1999
Beslutning om menneskerettighedskrænkelser i Togo 113
17. Lusaka-fredsaftalen
B5-0070, 0084, 0094, 0099 og 0101/1999
Beslutning om Lusaka-aftalen om våbenhvile for området omkring de Store Søer 114
Fredag, den 17. september 1999
(2000/C 54/05)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 116
1. Åbning af mødet 116
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 116
3. Modtagne dokumenter 116
4. Tilladelse til at udarbejde betænkning - Hughes-proceduren - Gomes-proceduren 117
5. Situationen i Louise Weiss-bygningen (meddelelse efterfulgt af spørgsmål) 118
6. Tid og sted for næste møde 118
7. Afbrydelse af sessionen 118
LISTE DE PRÉSENCE 119
Tegnforklaring
*høringsprocedure
** Isamarbejdsprocedure (førstebehandling)
** IIsamarbejdsprocedure (andenbehandling)
***samstemmende udtalelse
*** Ifælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
*** IIfælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*** IIIfælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)
Oplysninger vedrørende afstemningerne
Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.
Forkortelser af udvalgenes navne
AFETUdvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDGBudgetudvalget
CONTBudgetkontroludvalget
LIBEUdvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECONUdvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURIUdvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
INDUUdvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPLUdvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVIUdvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRIUdvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECHFiskeriudvalget
REGIUdvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULTUdvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVEUdvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCOUdvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMMUdvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETIUdvalget for Andragender
Forkortelser for de politiske grupper
PPEGruppen for Det europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
PSEDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDRDet Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALEGruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGLDen Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UENGruppen Union for Nationernes Europa
EDDGruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
TDIDen Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer
NILøsgængere
DA
Top