EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:258:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 258, 10. september 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 258
42. årgang
10. september 1999
Dansk udgaveMeddelelser og opysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
1999/C 258/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Håndtering af ændringer — Gruppen af eksperter på højt plan om økonomiske og arbejdsmæssige følger af de industrielle ændringer — endelig rapport 1
1999/C 258/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den fælles transportpolitik — Bæredygtig mobilitet: fremtidsperspektiver 6
1999/C 258/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (kodificeret version) 12
1999/C 258/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning (EF) om aktioner til fremme af bevarelse og bæredygtig forvaltning af tropiske skove og andre skove i udviklingslandene 13
1999/C 258/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning EF) om foranstaltninger til sikring af, at miljøaspektet tilgodeses i udviklingslandenes udviklingsproces 16
1999/C 258/06
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for forebyggelse og bekæmpelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier, og
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår scrapie
19
1999/C 258/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab 24
1999/C 258/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Hvidbog om handel 26
1999/C 258/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Samhørighed og transport 35
DA
Top