EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:198:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 198, 14. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 198
42. årgang
14. juli 1999
Dansk udgaveMeddelelser og opysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
1999/C 198/01Regionsudvalgets Resolution om Reformen af strukturfondene og Samhørighedsfonden i relation til den politiske debat om forslagene i Agenda 2000 1
1999/C 198/02Regionsudvalgets udtalelse om Transport og CO2 — En løsningsmodel for EU 3
1999/C 198/03Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Udvikling af borgernes transportnet: Hvorfor det er vigtigt med en god lokal og regional personbefordring, og hvordan Europa-Kommissionen bidrager hertil 8
1999/C 198/04Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens hvidbog Fair betaling for brug af infrastruktur: En model for trinvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for transportinfrastrukturen i EU 16
1999/C 198/05Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget intermodalitet og intermodal godstransport i den europæiske union En systemorienteret løsningsmodel for godstransporten Strategier og tiltag, der kan øge effektiviteten og give bedre og mere bæredygtige transporttjenester 21
1999/C 198/06Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne for driftsaffald og lastrester fra skibe 27
1999/C 198/07Regionsudvalgets udtalelse om Videreudvikling af EU's miljøpolitik og oprettelse af en miljøunion 30
1999/C 198/08Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrænding af affald 37
1999/C 198/09Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Samhørighed, konkurrenceevne og FTU- og innovationspolitik 41
1999/C 198/10Regionsudvalgets udtalelse om Handlingsplan mod racisme 48
1999/C 198/11Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse om udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet og Kommissionens henstilling om de principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet 56
1999/C 198/12
Kommissionens meddelelse om vold mod børn, unge og kvinder, og
Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af Fællesskabets handlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2004) om foranstaltninger til forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder
61
1999/C 198/13Regionsudvalgets udtalelse om Eurotraining for lokale og regionale myndigheder i EU 68
1999/C 198/14Regionsudvalgets udtalelse om Subsidiaritetsprincippet For en veritabel subsidiaritetskultur! En appel fra Regionsudvalget 73
1999/C 198/15Regionsudvalgets resolution om Pågribelsen af Abdullah Öcalan og om nødvendigheden af en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål 82
DA
Top