EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:052:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 52, 23. februar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 52
42. årgang
23. februar 1999
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

I Meddelelser
Rådet
1999/C 52/01Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet (december 1998 og januar 1999) (det sociale område) 1
Kommissionen
1999/C 52/02Euroens vekselkurs 3
1999/C 52/03Oversigt over dokumenter, som Kommissionen har fremsendt til Rådet i tidsrummet fra den 8.2. til den 12.2.1999 4
1999/C 52/04Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1338 — Teksid/Renault) (1) 6
1999/C 52/05Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1415 — BAT/Rothmans) (1) 7
1999/C 52/06Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain) (1) 8
1999/C 52/07Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag IV/M.1370 — Peugeot/Credipar) (1) 8
1999/C 52/08Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 9
1999/C 52/09Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 11
II Forberedende retsakter
Kommissionen
1999/C 52/10Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 12
1999/C 52/11Ændret forslag til Rådets direktiv om harmonisering af eksamenskravene for sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje (1) 16
III Oplysninger
Europa-Parlamentet
1999/C 52/12Meddelelse om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve 19
Kommissionen
1999/C 52/13Ændring af bekendtgørelse om licitation over tilskud til forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 20
(1) EØS-relevant tekst
DA
Top