EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:190:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 190, 18. juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 190
41. årgang
18. juni 1998
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

I Meddelelser
Kommissionen
98/C 190/01Ecu 1
98/C 190/02Gennemsnitspriser og repræsentative priser for bordvinstyper på de forskellige afsætningscentre 2
98/C 190/03Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.308 — Kali+Salz/MdK/Treuhand) (1) 3
98/C 190/04Meddelelse om indledning af en fornyet undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af magnesiumoxid med oprindelse i Folkerepublikken Kina (1) 4
Det Europæiske Monetære Institut
98/C 190/05Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB-statutten om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank om udkast til retsforskrifter (i et følgende benævnt »forslaget«) 6
98/C 190/06Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB-statutten om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »forslaget«) 7
98/C 190/07Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i statutten for ESCB om Kommissionen forslag i Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber 8
98/C 190/08Udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union i henhold til artikel 106, stk. 6, og artikel 109 F, stk. 8, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«) og artikel 42 i ESCB-statutten om Kommissionens forslag til Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse 9
II Forberedende retsakter
Kommissionen
98/C 190/09Forslag til Rådets direktiv om stikprøvekontrol af trafiksikkerheden af erhvervskøretøjer, som færdes inden for Fællesskabet (1) 10
(1) EØS-relevant tekst
DA
Top