EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:169:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 169, 04. juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 169
41. årgang
4. juni 1998
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

I Meddelelser
Rådet
98/C 169/01Rådets konklusioner af 30. april 1998 om indførelse af krav om sundhedsbeskyttelse i Fællesskabets politikker 1
98/C 169/02Rådets konklusioner af 30. april 1998 om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) 2
Kommissionen
98/C 169/03Ecu 3
98/C 169/04Gennemsnitspriser og repræsentative priser for bordvinstyper på de forskellige afsætningscentre 4
98/C 169/05Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM) (1) 5
98/C 169/06Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1137 — Exxon/Shell) (1) 6
98/C 169/07Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag IV/M.1201 — DuPont/Merck) (1) 7
98/C 169/08Statsstøtte — C 6/97 — Tyskland (1) 8
98/C 169/09Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 12
98/C 169/10Meddelelse fra Nederlandene vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (1) 13
Det Europæiske Monetære Institut
98/C 169/11Udtalelse fra Rådet for Det Europæiske Monetære Institut i overensstemmelse med artikel 109 l, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 50 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank er formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for Den Europæiske Centralbank (ECB) blevet udnævnt på baggrund af en indstilling fra Rådet for Det Europæiske Fællesskab 14
II Forberedende retsakter
III Oplysninger
Kommissionen
98/C 169/12Odysseus-programmet: Årsprogram for 1998 (1) 15
(1) EØS-relevant tekst
DA
Top