EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1997:296:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 296, 29. september 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 296
40. årgang
29. september 1997Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

  

Forsamling af juli 1997

97/C 296/01

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil vedrørende transport af farligt gods ad vej og om ændring af direktiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil«

1

97/C 296/02

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om transportabelt, trykbærende udstyr«

6

97/C 296/03

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse om "Benchmarking af konkurrenceevnen - Iværksættelse af en foranstaltning, som stilles til rådighed for operatører og offentlige myndigheder"«

8

97/C 296/04

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Europa i spidsen for det globale informationssamfund: Rullende handlingsplan"«

13

97/C 296/05

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens grønbog om vertikale begrænsninger i EU's konkurrencepolitik«

19

97/C 296/06

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 1996«

24

97/C 296/07

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund (kodificeret)«

31

97/C 296/08

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Fællesskabets nuværende og foreslåede rolle i bekæmpelsen af tobaksforbruget«

32

97/C 296/09

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Beskatning i Den Europæiske Union - Rapport om udviklingen i skatte- og afgiftssystemerne«

37

97/C 296/10

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Et fælles momssystem - Et program for det indre marked«

51

97/C 296/11

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens grønbog om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og AVS-landene på tærsklen til det 21. århundrede, udfordringer og muligheder for et nyt partnerskab«

65

97/C 296/12

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om en revideret EF-ordning for tildeling af et miljømærke«

77
DA


Top