EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:284:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 284, 27. september 1996


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 284
39. årgang
27. september 1996Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 
  

Kommissionen

96/C 284/01

ECU 26. september 1996

1

96/C 284/02

STATSSTØTTE C 48/95 (ex N 295/95, ex N 296/95) Belgien

2

96/C 284/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten Tilfælde mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

3

96/C 284/04

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. august 1996 til 15. september 1996 (Offentliggørelse i medfør af artikel 12 eller artikel 34 i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93)

6

96/C 284/05

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. august 1996 til 15. september 1996 (Beslutning truffet i medfør af artikel 14 i direktiv 75/319/EØF eller artikel 22 i direktiv 81/851/EØF )

7

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

96/C 284/06

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indgåelse af en fiskeriaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen

8

Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen

9

Protokol om betingelserne for fællesforetagender og blandede selskaber som nævnt i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen

13

96/C 284/07

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF ,og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF

18

 
  

III Oplysninger

 
  

Europa-Parlamentet

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Regionsudvalget

96/C 284/08

Meddelelse om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve

20

  

Kommissionen

96/C 284/09

EUROPÆISK ØKONOMISK INTERESSEGRUPPE Bekendtgørelse offentliggjort i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 - Stiftelse

21

96/C 284/10

Nyskabelsesforanstaltninger for kvindelige landbrugere og kvinder i landdistrikter Indkaldelse af forslag til pilotprojekter og demonstrationsprojekter vedrørende nyskabelsesforanstaltninger for kvindelige landbrugere og kvinder i landdistrikter

21

96/C 284/11

Rådgivningstjenesteydelser - »Luftkvalitet« Udbudsbekendtgørelse

23
DA


Top