Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:373:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 373, 29. december 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 373
37. årgang
29. december 1994Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 
  

Kommissionen

94/C 373/01

Ecu

1

94/C 373/02

Meddelelse fra Kommissionen

2

94/C 373/03

Godkendt statsstette inden for rammerne af bestemmclserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten — Tilfselde mod hvüke Kommissionen ikke ger indsigelse (1)

3

94/C 373/04

Statsstette — C 46/94 (NN 60/94 og NN 92/94) — Italien (1)

5

94/C 373/05

Løbende licitation i henhold til Kommissionens forordning (E0F) nr. 570/88 af 16. februar 1988 om salg af smör til ncdsat pris og ydelse af stötte for smör og koncentreret smör til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levneds-midler

11

94/C 373/06

Meddelelse om beslutningerne om de forskellige licitationer inden for landbrugssek-toren (m*elk og mselkeprodukter)

12

94/C 373/07

Meddelelsc om at Kommissionen har til hcnsigt at foretage en fornyet undersogelse af visse antidumpingforanstaltninger

12

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

94/C 373/08

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om økonomisk støtte til Portugal til et specifikt program til modernisering af tekstil-og beklædningssektoren

14

94/C 373/09

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab i forbindelse med lån til projekter i Sydafrika

15

94/C 373/10

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

16

 
  

III Oplysninger

 
  

Kommissionen

94/C 373/11

Grafisk arbejdsstation — Bekendtg0relse af indgåelse af kontrakt

18

94/C 373/12

Undersøgelse om jernbanesektorens struktur

19

94/C 373/13

Phare — Udstyr til spildevandsrensningsanlseg — Meddelelse om udbud fra Den Nationale Fond for Miljobcskyttelse og Vandkontrol som représentant for Ministeriet for Miljebeskyttelse, Naturrcssourcer og Skovbrug på vegne af den polske regering i förbindelse med et projekt, der finansieres inden for rammerne af PHARE-programmet

20

 
  

Berigtigelser

 

94/C 373/14

Berigtigelse cil: Sserprogrammet for spredning og udnyttelse af resultaterne af forskning, teknologisk udvikling og demonstration — Forhåndsmeddelelse om forste indkaldelse af forslag vedrerende implementering af nettet af rådgivningscentre (EFT nr. C 357 af 15. 12. 1994)

21

94/C 373/15

Berigtigelse til: Forhåndsmeddelelse om Í0rste indkaldelse af forslag til särprogrammet vedre-rende forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for biomedicin og sundhed (1994-1998) (ΕΡΓ nr. C 357 af 15. 12. 1994)

21

94/C 373/16

Berigtigelse til: Forhåndsmeddelelse om forste indkaldelse af forslag til särprogrammet vedro-rende forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for transport (1994-1998) (EFT nr. C 357 af 15. 12. 1994)

21

94/C 373/17

Berigtigelse til: Forhåndsmcddelelse om indkaldelse af forslag til särprogrammet vedr0rende forskning og uddannelse inden for sikkerhed i förbindelse med nuklear fission (reaktorsik-kerhed, håndtcring af radioaktivt affald og strålingsbeskyttelse) (1994-1998) (EFT nr. C 357 af 15. 12. 1994)

22

94/C 373/18

Berigtigeisc til: Forhåndsmeddelelse om forste indkaldelse af forslag til särprogrammet vedre-rende forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for forskeres uddannelse og mobilitet (1994-1998) (ΕΓΓ nr. C 357 af 15. 12. 1994)

22

94/C 373/19

Berigtigelse til: Forhåndsmeddelelse orn ferste ïndkaldelse af forslag til särprogrammet vedr0-rende forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for bioteknologi (1994-1998) (område 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8 og horisontale foranstaltninger) (EFT nr. C 357 af 15. 12. 1994)

22

94/C 373/20

Berigtigelse til: Forhåndsmeddelelse om første indkaldelse af förslag til särprogrammet vedrø-rende forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for miljø og klima (1994-1998) (EFT nr. C 357 af 15. 12. 1994)

23

 
  

Meddelelse tîl vore svenske og finske lassere (se side 24)

 
 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DA


Top