EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1992:223:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 223, 31. august 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 223
35. årgang
31. august 1992Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Forsamling af maj 1992

92/C 223/01

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om punktafgiftssatsen for motorbrændstoffer fremstillet af landbrugsprodukter

1

92/C 223/02

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om transitstatistikker og statistikker over toldoplag i forbindelse med udveksling af goder mellem medlemsstaterne

6

92/C 223/03

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt har forladt en medlemsstats område

10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om udførelse af kulturgoder

10

92/C 223/04

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens meddelelse til Rådet - Supplerende sociale sikringsordninger; de erhvervstilknyttede pensionsordningers rolle i arbejdstagernes sociale tryghed og deres implikationer for den frie bevægelighed

13

92/C 223/05

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om levnedsmiddelhygiejne

16

92/C 223/06

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om besiddelse af og handel med vilde dyr og planter

19

92/C 223/07

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om første ændring af Rådets direktiv 88/344 af 13. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser

23

92/C 223/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler

24

92/C 223/09

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om oprettelse af et Europæisk Narkotikaovervågningscenter og et Europæisk Informationsnet vedrørende Narkotika og Narkotikamisbrug (REITOX)

26

92/C 223/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

28

92/C 223/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØf) nr. 426/86 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

29

92/C 223/12

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Rapport 1991 fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om den fælles fiskeripolitik

30

92/C 223/13

TILLÆGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens meddelelse om "Nye udfordringer for de maritime erhverv"

36

92/C 223/14

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for det europæiske andelsselskab

42

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab med hensyn til arbejdstagernes stilling

42

92/C 223/15

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for det europæiske andelsselskab

48

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab med hensyn til arbejdstagernes stilling

48

92/C 223/16

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for den europæiske forening

52

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for den europæiske forening med hensyn til arbejdstagernes stilling

52

92/C 223/17

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens udtalelse om rimelig løn

57

92/C 223/18

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/392/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner

60

92/C 223/19

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 594/91 af 4. marts 1991 med henblik på fremskyndelse af afviklingen af stoffer, der nedbryder ozonlaget

62

92/C 223/20

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om handelsnormer for visse mælkefedtstoffer, ikke-mælkeholdige fedtstoffer og blandingsprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse

64

92/C 223/21

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om indførelse af en ordning med ydelse af højere støtte ved oprettelse af producentorganisationer i de franske oversøiske departementer, på De Kanariske Øer, på Madeira og på Acorerne

67

92/C 223/22

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer

69

92/C 223/23

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Acorerne og Madeira

71
DA


Top