EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1992:098:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 98, 21. april 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 98
35. årgang
21. april 1992Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det økonomiske og sociale Udvalg

Forsamling af februar 1992

92/C 98/01

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om vedtagelse af en handlingsplan for udveksling mellem medlemsstaternes forvaltninger af de nationale embedsmænd, der har til opgave at gennemføre de for virkeliggørelsen af det indre marked nødvendige EF-forskrifter

1

92/C 98/02

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 90/233/EØF af 7. maj 1990 om indførelse af et program for tværeuropæisk mobilitet inden for de videregående uddannelser (TEMPUS)

3

92/C 98/03

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

4

92/C 98/04

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om kommissionens forslag til rådets direktiv om fremme af den frie bevægelighed for læger of gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

6

92/C 98/05

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af nærmere regler for indbyrdes tilnærmelse af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør

9

92/C 98/06

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiving om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

10

92/C 98/07

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets deltagelse i tredje reviderede beslutning af rådet af Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) om national behandling

12

92/C 98/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens udkast til Rådets forordning (EØF) om indførelse af en støtteordning for planteproducenter

15

92/C 98/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om den fælles markedsordning for korn

15

92/C 98/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIAAL COMITE om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2727/75 om den fælles markedsordning for korn

15

92/C 98/09

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om den fælles markedsordning for råtobak

18

92/C 98/09

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af præmierne for tobak i blade pr. sortsgruppe samt af forarbejdningskvoterne fordelt på sortsgruppe og på medlemsstater

18

92/C 98/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens udkast til forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 468/87 om de generelle regler for ordningen med en særlig præmie til oksekødsproducenter og forordning (EØF) nr. 1370/80 om indførelse af en præmieordning for opretholdelse af besætninger af ammekøer

20

92/C 98/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af interventionsprisen for voksent kvæg for perioden fra den 1. juli 1993 til den 30. juni 1996

20

92/C 98/10

Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om foranstaltninger til forbrugsfremme og afsætning af kvalitersoksekød

20

92/C 98/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens udkast til forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 3013/89 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød

20

92/C 98/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens udkast til forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 3493/90 om almindelige regler for ydelse af præmien til fåre- og gedekødsproducenter

20

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reformen af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

22

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reformen af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter

22

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reformen af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af en godtgørelse ved nedsættelse af de individuelle referencemængder i mælkesektoren og af en godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion

22

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af indikativprisen for mælk og interventionspriserne for smør, skummetmælkspulver samt ostesorterne grana padano og parmigiano reggiano for tre årsperioder fra 1. juli 1993 til 30. juni 1996

22

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en præmieordning for malkeløer

22

92/C 98/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fremme af forbruget i Fællesskabet og udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter

22

92/C 98/12

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om produktionsmetoder i landbruget, der er forenelige med behovet for beskyttelse af miljøet og vedligeholdelse af naturen

25

92/C 98/12

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en EF-ordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget

25

92/C 98/12

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik: Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en EF-ordning med støtte til førtidspensionering i landbruget

25

92/C 98/13

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om reform af den fælles landbrugspolitik - Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger

29

92/C 98/14

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om brancheorganisationer og brancheaftaler i tobakssektoren

31

92/C 98/15

TILLAEGSUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af den økonomiske årsberetning 1991/1992 om den økonomiske situation i Fællesskabet og fastlæggelse af retningslinjerne for den økonomiske politik i Fællesskabet i 1992 - Økonomisk årsberetning 1991/1992

32

92/C 98/16

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets henstilling om fremme af lønmodtagernes andel i overskud og virksomhedens resultater (herunder besiddelse af kapitalandele)

40

92/C 98/17

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavs- og fremførelsesrettigheder i forbindelse med radio- og tv- spredning via satellit og viderespredning pr. kabel

44

92/C 98/18

INITIATIVUDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om "økonomisk og social samhørighed"

50
DA


Top