EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1992:092:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 92, 11. april 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 92
35. årgang
11. april 1992Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 
  

Rådet

92/C 92/01

MEDDELELSE - FÆLLES HOLDNING FASTLAG AF RÅDET INDEN FOR RAMMERNE AF SAMARBEJDSPROCEDUREN I HENHOLD TIL ARTIKEL 149, STK. 2, I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB: Direktiv om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 65/65/CEE og 75/319/EØF om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske præparater og om fastsættelse af supplerende bestemmelser for homøopatiske lægemidler

1

  

Kommissionen

92/C 92/02

Ecu

2

92/C 92/03

Meddelelse om beslutningerne om de forskellige licitationer inden for landbrugssektoren (korn)

3

92/C 92/04

Meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17 om sag IV/34.078 — Independent Power Generators

4

92/C 92/05

Meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets forordning nr. 17 om privatisering af elektricitetsindustrien i Nordirland: sag IV/34.082 — Northen Ireland Electricity

5

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

92/C 92/06

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om harmonisering af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

6

92/C 92/07

Ændret forslag til RÅDETS DIREKTIV OM ÆNDRING AF DIREKTIV 70/156/EØF OM TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM GODKENDELSE AF MOTORDREVNE KØRETØJER OG PÅHÆNGSKØRETØJER DERTIL

10

92/C 92/08

Ændring til forslag til RÅDETS BESLUTNING OM VEDTAGELSE AF EN HANDLINGSPLAN FOR UDVEKSLING MELLEM MEDLEMSSTATERNES FORVALTNINGER AF DE NATIONALE EMBEDSMÆND, DER HAR TIL OPGAVE AT GENNEMFØRE DE FOR VIRKELIGGØRELSEN AF DET INDRE MARKED NØDVENDIGE EF-FORSKRIFTER

10

 
  

III Oplysninger

 
  

Kommissionen

92/C 92/09

Forudgående anmeldelse af en fusion (Sag IV/M.210 — Mondi/Frantschach)

12
DA


Top