EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1990:168:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 168, 10. juli 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 168
33. årgang
10. juli 1990
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

................

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det økonomiske og sociale Udvalg

90/C 168/01

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om 11. ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

1

90/C 168/02

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 87/404/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om simple trykbeholdere

2

90/C 168/03

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 84/529/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk drevne elevatorer

3

90/C 168/04

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/196/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførelse af visse beskyttelsesmåder

4

90/C 168/05

Udtalelse om forslag til Rådets beslutning om visse udgifter på veterinærområdet

5

90/C 168/06

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter

6

90/C 168/07

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning (EØF) om sundhedsbestemmelser for produktion og markedsføring af afsmeltet animalsk fedt, grever og biprodukter fra afsmeltning til konsum

8

90/C 168/08

Udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af en tværeuropæisk mobilitetsfremmende ordning for universitetsstudier (»Tempus«)

10

90/C 168/09

Udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 84/636/EØF om opstilling af det tredje fællesprogram til fremme af udveksling af unge arbejdstagere inden for Fællesskabet

11

90/C 168/10

Udtalelse om forslag til Rådets beslutning om et særprogram til forberedelse af udviklingen af et operationelt Eurotra-system

12

90/C 168/11

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om oprettelse af en europæisk erhvervsuddannelsesfond

13

90/C 168/12

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/392/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner

15

90/C 168/13

Udtalelse om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 80/836/Euratom om fastsættelse af de grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling for så vidt angår forudgående godkendelse af overførsel af radioaktivt affald

18

90/C 168/14

Udtalelse om Fællesskabets middelhavspolitik

22

90/C 168/15

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om import af visse skind

32

90/C 168/16

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om rensning af kommunalt spildevand

36
DA


Top