EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1989:192:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 192, 29. juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 192
32. årgang
29. juli 1989
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 
  

Rådet

89/C 192/01

Meddelelse — Fælles holdninger fastlagt af Rådet inden for rammerne af samarbejdsproceduren i henhold til artikel 149, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af EØF

1

  

Domstolen

89/C 192/08

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juli 1989 i de forenede sager 326/86 og 66/88, Benito Francesconi m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Erstatningssøgsmål — erstatning for tab lidt som følge af Kommissionens undladelse af at fremlægge de fornødne oplysninger til at gøre det muligt at identificere producenterne/forhandlerne af forfalskede vine indeholdende metbanol)

10

89/C 192/09

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juli 1989 i sag 198/87, Jean-Pierre Kerzmann mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemand — annullation af en udnævnelse)

10

89/C 192/10

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13. juni 1989 i sag 56/89 R, Publishers Association mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Kartel —faste bogladepriser)

11

89/C 192/11

Sag 183/89: Sag anlagt den 27. maj 1989 af Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Preussag AG Kohle, Ruhrkohle AG og Saarbergwerke AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

11

89/C 192/12

Sag 195/89: Sag anlagt den 16. juni 1989 af J. H. Hedeman mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

12

89/C 192/13

Sag 199/89: Sag anlagt den 26. juni 1989 af René Teissonniére mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

13

89/C 192/14

Sag 202/89: Sag anlagt den 27. juni 1989 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

13

  

Kommissionen

89/C 192/02

Ecu

3

89/C 192/03

Meddelelse om beslutningerne om de forskellige licitationer inden for landbrugssektoren (korn)

4

89/C 192/04

Energi og bymiljø — Indkaldelse af forslag til energiplanlægningsprojekter i en række byer i EF

5

89/C 192/05

Program vedrørende oprettelse af et gensidigt informationssystem om den sociale sikring i Fællesskabet — Offentligt udbud

6

89/C 192/06

Action pilote Eurotech capital

8

89/C 192/07

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen

8

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

89/C 192/15

Forslag til Rådets forordning (EØF) om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og om ophævelse af direktiv 77/435/EØF

15
DA


Top