EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1988:337:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 337, 31. december 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 337
31. årgang
31. december 1988
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

.....

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det økonomiske og sociale Udvalg

88/C 337/01

Udtalelse om udkastet til Rådets direktiv om ændring af direktiv 87/102/ EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

1

88/C 337/02

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 74/329/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der må anvendes i levnedsmidler

5

88/C 337/03

Udtalelse om: — ændringen af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 76/769/ EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater, og — ændringen af forslag til Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes love eller ved administrative forskrifter om klassificering, emballering og mærkning af farlige præparater

7

88/C 337/04

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om solvensnøgletal for kreditinstitutter

8

88/C 337/05

Udtalelse om forslaget til Rådets femte direktiv om sommertid

11

88/C 337/06

Udtalelse om forslaget til Rådets beslutning om vedtagelse af et særprogram for spredning og udnyttelse af resultater af videnskabelig og teknologisk forskning, 1988-1992

12

88/C 337/07

Udtalelse om: — forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter, — forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 857/84 om almindelige regler for anvendelsen af den i artikel 5 c i forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede afgift på mælk og mejeriprodukter, — forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2237/88 om fastsættelse for perioden 1. april 1988 til 31. marts 1989 af fællesskabsreserven i forbindelse med anvendelsen af den i artikel 5 c i forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede afgift på mælk og mejeriprodukter, — forslaget til Rådets forordning om fastsættelse af interventionsprisen for smør fra den 1. ... 1988, og — forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1079/77 om en medansvarsafgift og om foranstaltninger til udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter

16

88/C 337/08

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/78 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne

17

88/C 337/09

Udtalelse om situationen på markedet for sild

18

88/C 337/10

Udtalelse om vinavlszoner i Det Europæiske Fællesskab

28

88/C 337/11

Udtalelse om forslaget til direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner

30

88/C 337/12

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler

37

88/C 337/13

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter

39

88/C 337/14

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den Europæiske Fond for regionaludvikling

44

88/C 337/15

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den europæiske Udviklingsog Garantifond for landbruget (EUGFL), udviklingssektionen

47

88/C 337/16

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den europæiske Socialfond

49

88/C 337/17

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om ændring af forordningerne (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport og (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

51

88/C 337/18

Udtalelse om situationen og perspektiverne for GATT/Uruguay-forhandlingsrunden med særligt hensyn til landbruget og agro-fødevaresektoren

54

88/C 337/19

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om bevisbyrden i forbindelse med ligeløn og ligebehandling for kvinder og mænd

58

88/C 337/20

Udtalelse om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab, perspektiverne på mellemlang sigt, 1989-1992

60

88/C 337/21

Udtalelse om forslaget til Rådets henstilling til medlemsstaterne om fremme af samarbejdet mellem offentlige elektricitetsforsyningsvirksomheder og selvstændige producenter

64

88/C 337/22

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare

67
DA


Top