EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1988:318:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 318, 12. december 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 318
31. årgang
12. december 1988
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

...............

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det økonomiske og sociale Udvalg

88/C 318/01

Udtalelse om forslaget til Rådets afgørelse om et bidrag til Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) over Fællesskabernes almindelige budget med henblik på finansiering af sociale foranstaltninger i forbindelse med strukturomlægningen inden for jern- og stålindustrien

1

88/C 318/02

Udtalelse om: — forslaget til Rådets direktiv om forebyggelse af luftforurening fra nye kommunale affaldsforbrændingsanlæg, og — forslaget til Rådets direktiv om nedbringelse af luftforurening fra bestående kommunale affaldsforbrændingsanlæg

3

88/C 318/03

Udtalelse om forslaget til Rådets beslutning om forebyggelse af miljøskader gennem foranstaltninger på undervisnings- og uddannelsesområdet

6

88/C 318/04

Udtalelse om forslaget til Rådets tolvte direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

9

88/C 318/05

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om ændring af: — direktiv 74/561/EØF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport — direktiv 74/562/EØF om adgang til erhvervet med personbefordring ad landevej i indenlandsk og international transport, og — direktiv 77/796/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i forbindelse med udøvelse af transportvirksomhed inden for personbefordring og transportvirksomhed inden for godstransport ad landevej omfattende foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed

11

88/C 318/06

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transport med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje

15

88/C 318/07

Udtalelse om forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab, Finland, Norge, Schweiz, Sverige og Jugoslavien om international kombineret godstransport jernbane/landevej (ATC)

17

88/C 318/08

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer ad indre vandveje

18

88/C 318/09

Udtalelse om forslaget til Rådets forordning om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1989

21

88/C 318/10

Udtalelse om forslaget til Rådets beslutning om Den europæiske Stimuleringsplan for forskersamarbejde og -udveksling inden for økonomisk videnskab 1989-1992, SPES

23

88/C 318/11

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagernes brug af maskiner, apparater og installationer (andet særdirektiv i henhold til artikel 13 i direktiv ...)

26

88/C 318/12

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for arbejdstagernes brug af personlige værnemidler på arbejdspladsen

30

88/C 318/13

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 13 i direktiv ...)

32

88/C 318/14

Udtalelse om forslaget til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed vedrørende håndtering af tunge byrder, som medfører risiko for lændeskader for arbejdstagerne (femte særdirektiv i henhold til artikel 13 i direktiv ...)

37

88/C 318/15

Udtalelse om forslaget til Rådets andet direktiv om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF

42

88/C 318/16

Udtalelse om situationen og perspektiverne for GATT/Uruguay-forhandlingsrunden med hensyn til EF's forhold til de vigtigste industrilande, udviklingslandene og statshandelslandene

50

88/C 318/17

Udtalelse om forslag til Rådets forordning om strukturel sanering inden for indlandsskibsfarten

58
DA


Top