EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1985:351:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 351, 31. december 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 351
28. årgang
31. december 1985
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 
  

Rådet

85/C 351/01

Liste over medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det europæiske center for udvikling af Erhvervsuddannelse

1

85/C 351/02

Liste over medlemmer af og suppleanter til Udvalget for Den europæiske Socialfond

2

  

Domstolen

85/C 351/03

Domstolens dom af 11. december 1985 i sag 110/84 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandenes Hoge Raad): kommunen Hillegom mod Cornelis Hillenius (direktiv 77/780/EØF - tjenstlig tavshedspligt for de ansatte ved de myndigheder, der har kompetence til at godkende og føre tilsyn med kreditinstitutter

3

85/C 351/04

Domstolens dom (anden afdeling) af 12. december 1985 i sag 208/84 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Vonk's Kaas Inkoop en Produktie Holland BV mod 1) ministeren for landbrug og fiskeri og 2) Produktschap voor Zuivel

3

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

85/C 351/05

Ændret forslag til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende varemærker

4

85/C 351/06

Ændret forslag til Rådets direktiv om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal virkning inden for husdyravl

13

85/C 351/07

Forslag til Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål

16

85/C 351/08

Forslag til Rådets forordning (EØF) om almindelige bestemmelser vedrørende tiltrædelsesudligningsbeløbene for visse produkter forarbejdet på basis af korn som følge af Spaniens tiltrædelse

23

85/C 351/09

Andet ændrede forslag til Rådets direktiv om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

24

85/C 351/10

Forslag til Rådets forordning (EØF) om autonom fastsættelse for 1986 af en særlig kvota for indførsel af oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under pos. 02.01 A II a) og 02.01 A II b) i den fælles toldtarif

32

85/C 351/11

Forslag til Rådets direktiv om vandkvalitetsmålsætninger for så vidt angår chrom.

33

85/C 351/12

Forslag til Rådets direktiv om offentliggørelse af oplysninger ved erhvervelse og afhændelse af en betydelig andel af et børsnoteret selskabs kapital

35

85/C 351/13

Ændret forslag til Rådets forordning (EØF) om en fællesskabsstøtteordning til fordel for co-produktion af biograf- og fjernsynsspillefilm

37
DA


Top