EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1984:248:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 248, 17. september 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 248
27. årgang
17. september 1984
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

.......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det økonomiske og sociale Udvalg

84/C 248/01

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om indførelse af en fællesskabsforanstaltning til forbedret beskyttelse af Fællesskabets skove mod brand og sur regn

1

84/C 248/02

Udtalelse om forslag til Rådets henstilling vedrørende brandsikring af eksisterende hoteller

4

84/C 248/03

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om midlertidig indførsel af transportmidler

6

84/C 248/04

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om forlængelse af den undtagelse, der er indrømmet Irland i ordningen vedrørende omsætningsafgifter og punktafgifter i den internationale rejsetrafik

7

84/C 248/05

Udtalelse om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3 på kategorier af patentlicensaftaler

8

84/C 248/06

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 83/181/EØF om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 77/ 388/EØF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for indførsel af goder og forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 68/297/EØF om gennemførelse af ensartede bestemmelser for afgiftsfri indførsel af brændstof, som indeholdes i erhvervsmotorkøretøjers brændstofbeholdere

13

84/C 248/07

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 3164/76 om fællesskabskontingentet for vejgodstransport mellem medlemsstaterne og forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 65/269/EØF om gennemførelse af visse regler for tilladelse til godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne

15

84/C 248/08

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF, for så vidt angår visse regler vedrørende mund og klovesyge samt blæresyge hos svin

16

84/C 248/09

Udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om koordination af medlemsstaternes og Kommissionens aktioner i forbindelse med gennemførelsen af et langtidsprogram for anvendelsen af telematik til fællesskabsinformationssystemer vedrørende indførsel og udførsel samt forvaltning af og den finansielle kontrol med markedsordningerne for landbrugsvarer

17

84/C 248/10

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/436/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter

19

84/C 248/11

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om udarbejdelse af beredskabsplaner for bekæmpelse af uforsætlig olieforurening af havet

20

84/C 248/12

Udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af protokollen vedrørende samarbejde om bekæmpelse af olieudslip i det vestindiske område samt om indgåelse af både konventionen om beskyttelse og udnyttelse af havmiljøet i det vestindiske område og af protokollen vedrørende samarbejde om bekæmpelse af olieudslip i det vestindiske område

22

84/C 248/13

Udtalelse om Portugals og Spaniens medlemskab af EF

23

84/C 248/14

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 69/169/EØF om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik

26

84/C 248/15

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om tredje ændring af direktiv 74/329/ EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der må anvendes i levnedsmidler

28

84/C 248/16

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om supplerende foranstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 234/68 for visse af blomsterdyrkningens produkter

29

84/C 248/17

Udtalelse om den økonomiske situation i Fællesskabet

32

84/C 248/18

Udtalelse om forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning nr. 136/66/EØF, (EØF) nr. 804/68, (EØF) nr. 805/68, (EØF) nr. 727/70, (EØF) nr. 1035/72, (EØF) nr. 2727/75, (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EØF) nr. 1418/76, (EØF) nr. 516/77, (EØF) nr. 337/79 og (EØF) nr. 1837/80 med henblik på fastsættelsen eksportrestitutionerne for visse landbrugsprodukter ved licitation

39

84/C 248/19

Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om adgang til udøvelse af transportvirksomhed inden for godstransport ad indre vandveje i indenlandsk og international transport og om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette erhverv

40
DA


Top