Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1984:062:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 62, 5. marts 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 62
27. årgang
5. marts 1984
Hel udgaveDansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Kommissionen

84/C 62/01

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af kornpriserne for høståret 1984/1985

1

84/C 62/02

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for høståret 1984/1985 af de månedlige tillæg til priserne for korn, mel af hvede og rug samt gryn af hvede

3

84/C 62/03

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for høståret 1984/1985 af støttebeløbet for hård hvede

4

84/C 62/04

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2727/75 om den fælles markedsordning for korn samt af forordning (EØF) nr. 950/68 om den fælles toldtarif

5

84/C 62/05

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2731/75 om fastsættelse af standardkvaliteter for blød hvede, rug, byg, majs og hård hvede

6

84/C 62/06

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af priserne for ris for høståret 1984/1985

8

84/C 62/07

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for høståret 1984/1985 af de månedlige tillæg til priserne for uafskallet ris og afskallet ris

8

84/C 62/08

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1418/76 om den fælles markedsordning for ris

9

84/C 62/09

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for sukkerproduktionsåret 1984/1985 af priserne for sukker og standardkvaliteten for sukkerroer

10

84/C 62/10

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for produktionsåret 1984/ 1985 af de afledte interventionspriser for hvidt sukker, interventionsprisen for råsukker, minimumspriserne for A-sukkerroer og B-sukkerroer, tærskelpriserne samt refusionsbeløbet til udligning af lageromkostninger

11

84/C 62/11

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af producentindikativprisen, produktionsstøtten og interventionsprisen for olivenolie for produktionsåret 1984/1985

12

84/C 62/12

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af månedlige forhøjelser af den repræsentative markedspris, interventionsprisen og tærskelprisen for olivenolie for produktionsåret 1984/1985

13

84/C 62/13

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

14

84/C 62/14

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af indikativpriser og interventionspriser for raps-, rybs- og solsikkefrø for produktionsåret 1984/1985

15

84/C 62/15

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af de månedlige forhøjelser af indikativprisen og af interventionsprisen for raps-, rybs- og solsikkefrø for produktionsåret 1984/1985

16

84/C 62/16

Forslag til Rådets forordning (EØF) om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1614/79 om fastsættelse af særlige foranstaltninger for sojabønner

17

84/C 62/17

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af målprisen for sojabønner for produktionsåret 1984/1985

18

84/C 62/18

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af minimumsprisen for sojabønner for produktionsåret 1984/1985

19

84/C 62/19

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af målprisen for hørfrø for produktionsåret 1984/1985

20

84/C 62/20

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af garantitærskelen for raps-, rybs- og solsikkefrø for produktionsåret 1984/1985 samt af visse dermed forbundne elementer

20

84/C 62/21

Forslag til Rådets forordning (EØF) om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 1431/82 om fastsættelse af særforanstaltninger for ærter, bønner og hestebønner

21

84/C 62/22

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af tærskelprisen til udløsning af støtte for ærter, bønner og hestebønner samt minimumsprisen for disse produkter for produktionsåret 1984/1985

22

84/C 62/23

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af den faste produktionsstøtte samt af målprisen for tørret foder for produktionsåret 1984/1985

23

84/C 62/24

Forslag til Rådets forordning (EØF) om anden ændring af forordning (EØF) nr. 2169/81 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld

24

84/C 62/25

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for produktionsåret 1984/ 1985 af målprisen for ikke-egreneret bomuld og for den mængde bomuld, for hvilken støtten ydes fuldt ud

25

84/C 62/26

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af minimumsprisen for ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 1984/1985

25

84/C 62/27

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for produktionsåret 1984/ 1985 af støtten til spindhør og til hamp samt af det beløb, der tilbageholdes til finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre

26

84/C 62/28

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af støttebeløbet for silkeorme for avlsåret 1984/1985

27

84/C 62/29

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af orienteringspriser for vin for produktionsåret 1984/1985

28

84/C 62/30

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 337/79 om den fælles markedsordning for vin

29

84/C 62/31

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af visse priser og andre beløb, der skal anvendes for frugt og grønsager i produktionsåret 1984/1985

34

84/C 62/32

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse for 1984-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, de afledte interventionspriser for tobak i baller, samt referencekvaliteterne

41

84/C 62/33

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1461/82 om ændring af forordning (EØF) nr. 727/70 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak

57

84/C 62/34

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1469/70 om fastsættelse af procentsatser og mængder af den af interventionsorganerne overtagne tobak samt procentsatsen af fællesskabsproduktionen af tobak, hvis overskridelse udløser foranstaltninger i medfør af artikel 13 i forordning (EØF) nr. 727/70

58

84/C 62/35

Forslag til Rådets forordning (EØF) om særlige foranstaltninger for visse sorter råtobak fra 1984-, 1985- og 1986-høsten

60

84/C 62/36

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af indikativprisen for mælk og interventionspriserne for smør og skummetmælkspulver samt ostesorterne Grana Padano og Parmigiano Reggiano for mejeriåret 1984/1985

61

84/C 62/37

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af tærskelpriserne for visse mejeriprodukter for mejeriåret 1984/1985

62

84/C 62/38

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2915/79 for så vidt angår anvendelsen af nedsat afgift for visse former for ost

63

84/C 62/39

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1269/79 om afsætning til nedsat pris af smør til direkte forbrug

64

84/C 62/40

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1079/77 for så vidt angår medansvarsafgiften i sektoren for mælk og mejeriprodukter

65

84/C 62/41

Forslag til Rådets forordning (EØF) om vedtagelse af særforanstaltninger vedrørende udelukkelse af mejeriprodukter fra proceduren for aktiv forædling samt fra de sædvanlige behandlinger

65

84/C 62/42

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af orienterings- og interventionsprisen for kroppe af voksent kvæg for produktionsåret 1984/1985

66

84/C 62/43

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1199/82 om ydelse af en tillægspræmie til opretholdelse af besætninger af ammekøer i Irland og Nordirland

67

84/C 62/44

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fjerde ændring af forordning (EØF) nr. 1837/80 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød

68

84/C 62/45

Forslag til Rådets forordning (EØF) om indførelse af generelle regler for ydelse af præmien til fårekødsproducenter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2643/80

73

84/C 62/46

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af basisprisen og interventionspriserne for fårekød for produktionsårene 1984 og 1985

74

84/C 62/47

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fastsættelse af basisprisen og standardkvaliteten for slagtede svin for perioden 1. november 1984 til 31. oktober 1985

78

84/C 62/48

Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 1223/83 om de vekselkurser, der skal anvendes for landbruget

79
DA


Top