EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:273:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 273, 21. oktober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 273

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
21. oktober 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1987 af 13. oktober 2022 om undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Malaysias regering på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1988 af 12. juli 2022 om forlængelse af overgangsperioden for at muliggøre fortsat levering af crowdfundingtjenester i overensstemmelse med national ret, jf. artikel 48, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1989 af 20. oktober 2022 om forlængelse af en fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse italienske territorialfarvande (Manfredonia)

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1990 af 20. oktober 2022 om tilbagekaldelse af godkendelsen af tolylfluanid som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 7, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1991 af 20. oktober 2022 om godkendelse af didecyldimethylammoniumchlorid som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1 og 2, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1992 af 20. oktober 2022 om godkendelse af ekstrakt af Chrysanthemum cinerariaefolium fra åbne og modne blomster af Tanacetum cinerariifolium udvundet med kulbrinteopløsningsmidler som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1993 af 20. oktober 2022 om godkendelse af ekstrakt af Chrysanthemum cinerariaefolium fra åbne og modne blomster af Tanacetum cinerariifolium udvundet med superkritisk carbondioxid (kuldioxid) som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

17

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1994 af 17. oktober 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af dets forretningsorden

20

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1995 af 17. oktober 2022 om udpegelse af tre repræsentanter for medlemsstaterne som medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1996 af 14. oktober 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (Meddelt under nummer C(2022) 7442)  ( 1 )

24

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Associeringsrådet EU-Republikken Moldovas henstilling nr. 1/2022 af 22. august 2022 om associeringsdagsordenen mellem EU og Republikken Moldova [2022/1997]

103

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top