EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:261:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 261, 11. august 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 261

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
11. august 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1182 af 19. maj 2020 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

2

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1183 af 25. februar 2020 om statsstøtte SA.34445 (2012/C) ydet af Danmark med henblik på overdragelsen af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til Finansiel Stabilitet ( 1 )

16

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1184 af 17. juli 2020 om de nationale bestemmelser om cadmiumindholdet i fosfatgødninger, som Ungarn har givet meddelelse om i henhold til artikel 114, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (meddelt under nummer C(2020) 4862)

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1185 af 10. august 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 5559)  ( 1 )

55

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2020/1186 af 7. august 2020 om ændring af Rådets henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top