EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:008:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 008, 14. januar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 8

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
14. januar 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Australiens regering om visse aspekter af lufttrafik

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/22 af 31. oktober 2019 om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ( 1 )

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/23 af 13. januar 2020 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet thiacloprid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/24 af 13. januar 2020 om udvidelse af anvendelsen af chiafrø (Salvia hispanica) som en ny fødevareingrediens og om ændring af anvendelsesbetingelser og specifikke mærkningskrav for chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/25 af 13. januar 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/26 af 13. januar 2020 om ændring af bilag A til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Monaco

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/27 af 13. januar 2020 om forlængelse af godkendelsen af propiconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top