EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 324, 13. december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 324

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
13. december 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/2135 af 21. november 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det tredje møde i partskonferencen under Minamatakonventionen om kviksølv i forbindelse med vedtagelse af en afgørelse om udfasning af tandfyldningsamalgam og ændring af bilag A til nævnte konvention

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/2136 af 5. december 2019 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om ændring af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

3

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/2137 af 5. december 2019 om konstatering af, at Rumænien ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 14. juni 2019

5

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2138 af 5. december 2019 om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

7

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2019/2139 af 10. december 2019 om udpegning af to medlemmer af Udvalget af Uafhængige Fremtrædende Personer, jf. artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

9

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/2140 af 21. oktober 2019 om statsstøttesag SA.52194 — 2019/C (ex 2018/FC) — Den Slovakiske Republik — Omsætningsafgift for detailhandelen i Slovakiet (meddelt under nummer C(2019) 7474)  ( 1 )

11

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

FN-regulativ nr. 14 — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår forankringer til sikkerhedsseler [2019/2141]

14

 

*

FN-Regulativ nr. 145 — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår Isofix-forankringssystemer, Isofix-topstropforankringer og i-Size-siddepladser [2019/2142]

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( EUT L 307 af 28.11.2019 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top