EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:077:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 77, 20. marts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 77

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
20. marts 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/440 af 29. november 2018 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførelsesprotokol

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/441 af 4. marts 2019 om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

4

 

 

Fiskeripartnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

8

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/442 af 12. december 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser ( 1 )

56

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/443 af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen ( 1 )

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/444 af 19. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår formularerne for kautionserklæringer og inkludering af luftfragtomkostninger i toldværdien i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/445 af 19. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 om fastsættelse af den nettosaldo, der er til rådighed for udgifter under EGFL

64

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/446 af 19. marts 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

67

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/447 af 15. marts 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

73

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/448 af 18. marts 2019 om indgivelse af et forslag på vegne af Den Europæiske Union om opførelse af methoxychlor i bilag A til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/449 af 18. marts 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (meddelt under nummer C(2019) 2024)

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 af 19. marts 2019 om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/451 af 19. marts 2019 om harmoniserede standarder for byggevarer, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 ( 1 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top