EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 9, 11. januar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 9

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
11. januar 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/34 af 17. oktober 2018 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, ændringer af produktspecifikationer, registret over beskyttede betegnelser, annullering af beskyttelsen og anvendelsen af symboler, og om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår et passende kontrolsystem

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/35 af 8. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

77

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/36 af 10. januar 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår stoffet N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid ( 1 )

85

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/37 af 10. januar 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

88

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/38 af 10. januar 2019 om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af iprodion i eller på visse produkter ( 1 )

94

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

106

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/40 af 10. januar 2019 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 30. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

113

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/41 af 3. december 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsudvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår en ændring til aftalens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde

114

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af Associeringsudvalget EU-Jordan den 4. december 2018 om ændring af bestemmelserne i protokol 3 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for så vidt angår definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at visse produkter, der er fremstillet i Det Hashemitiske Kongerige Jordans område, og som er forbundet med yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge og jordanere, kan få oprindelsesstatus [2019/42]

147

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

178

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28)

180

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af Den Europæiske Centralbanks kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

183

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

190

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/47 af 29. november 2018 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler (ECB/2018/31)

194

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

196

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 ( EUT L 303 af 31.10.2012 )

198

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top