EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:320:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 320, 17. december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 320

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
17. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1990 af 11. december 2018 om udarbejdelse af de formularer, der er omhandlet i Rådets forordning (EU) 2016/1104 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1991 af 13. december 2018 om tilladelse til markedsføring af bær af Lonicera caerulea L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1992 af 14. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 for så vidt angår indberetning af data som omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 med hensyn til hydrofluorcarboner markedsført i Det Forenede Kongerige og i Unionen med 27 medlemsstater

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993 af 11. december 2018 om EU's integrerede ordninger for politisk kriserespons

28

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1994 af 11. december 2018 om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1995 af 13. december 2018 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Rumænien (meddelt under nummer C(2018) 8448)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1996 af 14. december 2018 om interne regler for udlevering af oplysninger til registrerede og begrænsning af visse af deres rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i handelsbeskyttelses- og handelspolitikundersøgelser

40

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 99 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af gasudladningslyskilder beregnet til godkendte lygter på motordrevne køretøjer [2018/1997]

45

 

*

Regulativ nr. 128 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af diodelyskilder (LED-lyskilder) til anvendelse i godkendte lygteenheder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil [2018/1998]

63

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top