EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 308, 4. december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 308

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
4. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1881 af 3. december 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII med henblik på håndtering af stoffers nanoformer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1883 af 3. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 468/2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

30

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1884 af 3. december 2018 om forlængelse og ændring af afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2018/1885 af 30. november 2018 om ændring af beslutning 96/566/Euratom, EF om bemyndigelse af Finland til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og til at foretage en tilnærmelsesvis vurdering for andre transaktioners vedkommende (meddelt under nummer C(2018) 7840)

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2018/1886 af 30. november 2018 om ændring af beslutning 90/184/Euratom, EØF om bemyndigelse af Danmark til at beregne grundlaget for de momsbaserede egne indtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2018) 7854)

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2018/1887 af 30. november 2018 om ændring af beslutning 90/176/Euratom, EØF om bemyndigelse af Frankrig til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2018) 7866)

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1888 af 3. december 2018 om fastsættelse af, at en midlertidig suspension af den præferencetold, som er fastsat i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 og i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Guatemala og Peru

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top