EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:110:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 110, 30. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 110

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
30. april 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/660 af 26. april 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

122

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/661 af 26. april 2018 om udvidelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 452 -1 492  MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen, til at omfatte frekvensbåndene 1 427 -1 452  MHz og 1 492 -1 517  MHz (meddelt under nummer C(2018) 2286)  ( 1 )

127

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/662 af 27. april 2018 om udpegning af EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease og om ændring af bilag VII til Rådets direktiv 2005/94/EF (meddelt under nummer C(2018) 2459)  ( 1 )

134

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/663 af 27. april 2018 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer C(2018) 2690)  ( 1 )

136

 

*

Afgørelse (EU) 2018/664 på plenarmødet i Den Fælles Afviklingsinstans af 23. marts 2017 om decharge for budgettets gennemførelse og om regnskabsafslutningen i Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2015 (SRB/PS/2017/02)

139

 

*

Afgørelse (EU) 2018/665 på plenarmødet i Den Fælles Afviklingsinstans af 15. marts 2018 om decharge for budgettets gennemførelse og om regnskabsafslutningen i Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2016 (SRB/PS/2018/02)

140

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) ( EUT L 84 af 31.3.2016 )

141

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top