EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:264:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 264, 13. oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 264

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
13. oktober 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1846 af 12. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1272 for så vidt angår budgetlofterne for 2017 for visse ordninger for direkte støtte til Portugal

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1847 af 12. oktober 2017 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (Dealurile Crișanei (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1848 af 12. oktober 2017 om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (Dealurile Zarandului (BGB))

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1849 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer, for så vidt angår de eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1850 af 11. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 6774)  ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1851 af 11. oktober 2017 om ændring af del E i bilag II til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår kravene vedrørende afrikansk hestepest for registrerede heste, der midlertidigt indføres fra Algeriet, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunesien og Tyrkiet, og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende De Forenede Arabiske Emirater i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen (meddelt under nummer C(2017) 6775)  ( 1 )

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1542 af 8. juni 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder) ( EUT L 236 af 14.9.2017 )

24

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 730/2006 ( EUT L 196 af 21.7.2016 )

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top