EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:329:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 329, 3. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 329

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
3. december 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (Euratom) 2016/2116 af 12. februar 2016 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af aftalen om forlængelse af rammeaftalen om internationalt samarbejde om forskning i og udvikling af nukleare Generation IV-energisystemer

1

 

 

Aftale om forlængelse af rammeaftalen for internationalt samarbejde om forskning i og udvikling af nukleare Generation IV-energisystemer

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2117 af 29. september 2016 om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

6

 

 

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

8

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2118 af 28. oktober 2016 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

43

 

 

Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

45

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2016/2119 af 2. december 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 for så vidt angår tilpasningen af listen over toldprocedurer og definitionen af dataene ( 1 )

66

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2120 af 2. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår bestemmelserne omhandlet i artikel 3, stk. 1 ( 1 )

70

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2121 af 2. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

73

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2122 af 2. december 2016 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2016) 8158)  ( 1 )

75

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2123 af 30. november 2016 om harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser for væbnede styrker og ordregivende myndigheder, jf. artikel 5, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (meddelt under nummer C(2016) 7711)

101

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2124 af 30. november 2016 om harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser for certificerede modtagere, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (meddelt under nummer C(2016) 7728)

105

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2125 af 30. november 2016 om retningslinjer for selvregulerende foranstaltninger, der er vedtaget af industrien i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF ( 1 )

109

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2016 vedtaget af det blandede udvalg under den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse af 28. september 2016 hvad angår Georgiens anmodning om at blive kontraherende part i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse [2016/2126]

118

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( EUT L 294 af 28.10.2016 )

119

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top